Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ενημέρωση από το μέτωπο των διοικητικών του ΕΚΠΑ


Απόφαση Γενικής Συνέλευσης(9/12)

Συνεχίζουμε το δίκαιο αγώνα μας ενάντια στις απολύσεις, τη διαθεσιμότητα, τη θέση συναδέλφων σε αργία και την αποδόμηση–ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους (περιφρούρηση, απεργιακά μπλόκα, κ.α.), όπως κάνουμε εδώ και 14 εβδομάδες.

Θεωρούμε ότι ο απεργιακός μας αγώνας είναι ο μόνος που μπορεί να οδηγήσει σε συνέχιση του διαλόγου και να διασφαλίσει εγγυήσεις για την εφαρμογή της όποιας πρότασης. Καμιά πρόταση δεν μπορεί να εκληφθεί ως δεδομένη εάν δε δεσμευτούν δημόσια οι υπουργοί Παιδείας και ΥΔΜΗΔ.

Καλούμε το υπουργείο σε διάλογο με στόχο την επιστροφή όλων των συναδέλφων στις θέσεις τους.

Τονίζουμε ότι η ώρα για την επίλυση του ζητήματος είναι τώρα. Οι κινήσεις αυταρχισμού και αδιαλλαξίας από την πλευρά του υπουργείου οδηγούν σε αδιέξοδο.

Η λειτουργία του Ιδρύματος με μείον 571 εργαζόμενους είναι αδύνατη και ενέχει κίνδυνο για τους φοιτητές του δεδομένης της κατάργησης του κλάδου φύλαξης και διαθεσιμότητας των τεχνικών ασφάλειας εγκαταστάσεων. Εργαζόμενοι σε διαθεσιμότητα δεν μπορούν να επιστρέψουν στις θέσεις τους για όσο θα παραμένουν διαθέσιμοι.

Δηλώνουμε ότι οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στη δουλειά τους άμεσα εάν ανασταλεί η ΚΥΑ.

Η πρόταση του υπουργού όχι μόνο δεν εξασφαλίζει με επίσημο τρόπο τις θέσεις εργασίας, αλλά αντιθέτως αποτελεί εφαλτήριο για την εφαρμογή των νόμων 4009, 4024, βάσει των οποίων σχεδιάζεται η συρρίκνωση, η αποδόμηση και η ιδιωτικοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εναντίον της οποίας αγωνιζόμαστε 14 εβδομάδες.

Αντιθέτως, μια σειρά συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων θα αποτελούσε βήμα καλής θέλησης:

1. Κατάργηση της παραγράφου της τροπολογίας που εισάγει το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα της μη απογραφής υπαλλήλου

2. Ανάκληση των διαπιστωτικών πράξεων για τις διαθεσιμότητες των μοριοδοτούμενων και των καταργούμενων κλάδων.

3. Μετατροπή των συναδέλφων ΙΔΑΧ εργαστηριακών σε ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τους ήδη υπάρχοντες ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

4. Έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης ενδοϊδρυματικής κινητικότητας για τη σύσταση ίσου αριθμού οργανικών θέσεων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με αυτές που καταργούνται.

Στην κατεύθυνση αυτή, συντάσσουμε επιστολή προς το υπουργείο με παρατηρήσεις σε όλα τα σημεία της πρότασής του, την απευθύνουμε σε αυτό και αναμένουμε τις απαντήσεις του.

Εάν πάρουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας θα επανεξετάσουμε τη θέση μας.

Σε διαφορετική περίπτωση, η κυβέρνηση ας αναλάβει την ευθύνη για τη λειτουργία των Ιδρυμάτων την επόμενη μέρα. Οι κυβερνητικές επιλογές, που οδηγούν σε διαθεσιμότητα και αργία 571 εργαζόμενους του Ιδρύματος, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τις σπουδές των φοιτητών όσο και την ασφάλειά τους, σε ένα Ίδρυμα χωρίς προσωπικό.

Η δίωξη του Πρύτανη του Ιδρύματος, πέρα από τον καταφανώς αντιδημοκρατικό χαρακτήρα της, τορπιλίζει τη διαδικασία του διαλόγου και καταδεικνύει τον προσχηματικό του χαρακτήρα. Ο Πρύτανης είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί την εφαρμογή της όποιας πρότασης εκ μέρους του Ιδρύματος. Απαιτούμε την ανάκληση της δίωξης του.

Προκηρύσσουμε δύο 24ωρες απεργίες:

·Την Τρίτη 10/12/2013 με αίτημα την αναστολή των ΚΥΑ και των πράξεων που απορρέουν από αυτή

·Την Τετάρτη 11/12/2013 με αίτημα την ανάκληση των διαπιστωτικών πράξεων που απορρέουν από την εφαρμογή των ΚΥΑ και αφορούν την κατάργηση κλάδων και τις διαθεσιμότητες

Βασικές θέσεις μας είναι:

-η αναστολή των ΚΥΑ και η ανάκληση των διαπιστωτικών πράξεων που απορρέουν από αυτές, για κατάργηση κλάδων και διαθεσιμότητες -η κατάργηση της πλατφόρμας αυτό-απογραφής -η άρση όλων των πειθαρχικών διώξεων

Συνεχίζουμε το συντονισμό με όλους τους αγωνιζόμενους κλάδους.

Επόμενη Γ.Σ Τετάρτη 11/12/2013 και ώρα 10:00, εκτός εάν οι εξελίξεις επιτάσσουν αυτή να πραγματοποιηθεί νωρίτερα, για να αποφασίσουμε επί των αποτελεσμάτων του διαλόγου.

Το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου και τα Προπύλαια συνεχίζουν να είναι στη διάθεση του αγώνα μας αποτελώντας ένα αγωνιστικό φόρουμ όλης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, των συνδικάτων και της κοινωνίας για την υπεράσπιση της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, του Δημόσιου αγαθού της παιδείας και της εργασίας. Στόχος μας παραμένει η ήττα της πολιτικής των απολύσεων και της διάλυσης του Πανεπιστημίου. · Η Δ/νση Διοικητικού παραμένει κλειστή και ο χώρος περιφρουρείται συνεχώς προκειμένου να μην εκδοθούν οι ατομικές διαπιστωτικές πράξεις. Επιμέρους αιτήματα συναδέλφων επιλύονται σε συνεργασία με το προσωπικό της. · Ορίζεται προσωπικό ασφαλείας σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο (Ν.1264/82 όπως τροποποιήθηκε με τον 1915/90 και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 51 του Ν.1892/90 περί «Επαναοριοθέτησης του Δημόσιου Τομέα») αποκλειστικά ως εξής:

-Ένας συνάδελφος από το Τμήμα Πρωτοκόλλου για την διευθέτηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης του διοικητικού προσωπικού που εκκρεμούν στο Πρωτόκολλο.

-Τρεις συνάδελφοι αποκλειστικά για τη μισθοδοσία του προσωπικού του Πανεπιστημίου που δεν απεργεί (ΔΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΕΤΕΠ, κλπ) και για την καταβολή των δεδουλευμένων στο προσωπικό της καθαριότητας

-Έως τρεις συνάδελφοι από τον ΕΛΚΕ για τη μισθοδοσία των συμβασιούχων συναδέλφων. -Τρεις συνάδελφοι αποκλειστικά για τη φύλαξη των κτηρίων της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και της ΣΘΕ επειδή σε αυτά υπάρχουν ευαίσθητα υλικά.

-Ένας συνάδελφος για τον έλεγχο των κρίσιμων εγκαταστάσεων στην τηλεδιοίκηση ΣΘΕ. -Ένας συνάδελφος για τον έλεγχο ευαίσθητων εγκαταστάσεων στο Κ. ΛΕΙ. ΔΙ.

Καλούμε τους Συλλόγους όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, συμβασιούχοι, διοικητικών υπαλλήλων των λοιπών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) να αποφασίσουν κι αυτοί απεργιακές κινητοποιήσεις την ίδια περίοδο. Επισημαίνουμε ότι το Πανεπιστήμιο παραμένει κλειστό με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργού Παιδείας και της Κυβέρνησης, καθώς η λειτουργία του είναι αδύνατη με την εφαρμοζόμενη ΚΥΑ. Για το λόγο αυτό, βασικό αίτημα του Συλλόγου του Διοικητικού Προσωπικού είναι η απόσυρση της ΚΥΑ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑ
για την ποινικοποίηση του αγώνα τους από τη χούντα ΠΑΣΟΚ-ΝΔ
η καταγγελία πέρασε πλειοψηφικά (ως ψήφισμα) στη σημερινή Συνέλευση του ΦΣ Νομικής.

"Με αφορμή την ενημέρωση που είχαμε εκ μέρους του Προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με την εισαγγελική παραγγελία προς το Προεδρείο του Δ.Σ., η οποία το καλεί να αποστείλει στο 2ο Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής "τα πρακτικά της από 02-12-2013 Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου [μας], γνωρίζοντας [τους] τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των μελών της Απεργιακής Επιτροπής την ως άνω ημερομηνία.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ:

ότι η ανάμειξη της Εισαγγελικής Αρχής στη λειτουργία του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια της απεργίας είναι μία πρωτοφανής ποινικοποίηση μιας τρίμηνης κινητοποίησης για την υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και σχέσεων, οι οποίες πλήττονται κατάφωρα από την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, που προωθεί τις διαθεσιμότητες, τις απολύσεις, τη διάλυση και την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η παρέμβαση της Αστυνομίας και της δικαστικής εξουσίας στα εσωτερικά ζητήματα του Συλλόγου είναι απαράδεκτη, ανεπίτρεπτη παραβίαση και προσβολή των κοινωνικών και πολιτικών μας δικαιωμάτων, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα.

Απαιτούμε από το Προεδρείο του Δ.Σ. να καταδικάσει την παρέμβαση, την καλλιέργεια κλίματος τρομοκρατίας στους αγωνιζόμενους απεργούς και τη δίωξη του ελεύθερου φρονήματος των εργαζομένων και να απαντήσει ανάλογα στην εισαγγελική παραγγελία.

Η Απεργιακή Επιτροπή, που συστήθηκε με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού της 05-09-2013, ήταν και είναι ένα ανοιχτό συλλογικό όργανο συντονισμού του απεργιακού αγώνα και υλοποίησης των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του οποίου μέλη είναι δυνητικά όλοι οι συνάδελφοι απεργοί και δεν έχει σταθερή σύνθεση. Το Προεδρείο του Δ.Σ., εκτελώντας τις αποφάσεις του ανώτερου οργάνου του Συλλόγου μας, οφείλει να προασπίσει το πνεύμα και το γράμμα των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου μας, συμπεριλαμβανομένης και της απόφασης για τη συγκρότηση της Απεργιακής Επιτροπής ως ανοιχτού συντονιστικού οργάνου του Συλλόγου μας και να απαντήσει αντιστοίχως στην εισαγγελική παραγγελία.

Τέλος, καλούμε το Προεδρείο του Δ.Σ. να διερευνήσει ποιο είναι το αντικείμενο έρευνας της Προκαταρκτικής Εξέτασης, από που είναι ορμώμενη, καθώς επίσης να ζητήσει αντίγραφο της εισαγγελικής παραγγελίας."

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑ


Απάντηση στην ανακοίνωση της παράταξης του προεδρείου του ΔΣ

Η θέση του προεδρείου του ΔΣ για αποδοχή της πρότασης του υπουργείου άνευ όρων και εγγυήσεων, είναι σταθερή και έχει επανειλημμένα εκφραστεί δημοσίως. Μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι στις Γενικές Συνελεύσεις δεν την υπερψηφίζουν, αντίθετα την απορρίπτουν με συντριπτική πλειοψηφία.

Γνωστή είναι και η επιλογή του προεδρείου να ταχθεί στο πλευρό του υπουργείου και, κατά συνέπεια, απέναντι από τους εργαζόμενους.

Υπάρχει άλλωστε ιστορικό επ’ αυτού.

Κανένας δεν ξεχνάει τις δηλώσεις του τέως γραμματέα του Συλλόγου, το πρωί της Τετάρτης της απογραφής στη Δημόσια Τηλεόραση (23/10), και τις πιέσεις που ασκήθηκαν από μέλη της παράταξής του σε εργαζόμενους να απογραφούν, γεγονός που διέσωσε ως διά μαγείας την ως τότε αποτυχημένη προσπάθεια του υπουργείου να επιβάλλει τη διαθεσιμότητα στο ΕΚΠΑ και σε άλλα ΑΕΙ.

Όλοι ξέρουν πλέον ότι, αν δεν είχε προκληθεί ρήγμα στο μέτωπο της μη απογραφής που είχε αποφασιστεί στη Γενική Συνέλευση, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΟΥΤΕ ΛΙΣΤΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

Το προεδρείο του ΔΣ και η παράταξή του ΠΑΡΕΔΩΣΕ 399 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ στο ΕΚΠΑ, πλήττοντας συνολικά τον αγώνα και των 8 ΑΕΙ, αφού κάθε μείωση του αριθμού απογραφέντων μείωνε συνολικά τον αριθμό των διαθεσιμοτήτων.

Κανένας δεν ξεχνάει ότι το προεδρείο αποδέχθηκε –ή μήπως συνδιαμόρφωσε;- την πρώτη πρόταση του υπουργείου για αρνητική μοριοδότηση κάποιων, προκειμένου να διασώσουν κάποιοι άλλοι τον εαυτό τους και τον πολύτιμο μηχανισμό τους. Όλοι ξέρουν γιατί χαρακτήρισε αυτή την πρόταση θετική.

Κανένας δεν ξεχνάει ότι το προεδρείο και η παράταξή του συνέβαλαν όσο πιο πολύ μπορούσαν για να σπάσει το απεργιακό μέτωπο στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, με τη στοχοποίηση των εργαζομένων του Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ Πειραιά και του Παντείου, ήδη από τις αρχές της απεργίας, ανοίγοντας το δρόμο για την απομόνωση των 8 ΑΕΙ που πλήττονταν από τη διαθεσιμότητα για να διαβεί άνετα το υπουργείο και η κυβέρνηση.

Δεν είναι ανάγκη να βγάζουν ανακοινώσεις για να δηλώνουν ότι διαχωρίζονται από τις αποφάσεις της ΓΣ. Έχουν δείξει επανειλημμένα ότι δεν τηρούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπως θα όφειλε κάθε προεδρείο ΔΣ.

Δεν είναι ανάγκη να βγάζουν ανακοινώσεις για να δηλώνουν ότι διαχωρίζονται από το σώμα των εργαζομένων, η θέση τους αυτή έχει καταστεί σαφέστατη κατά το διάστημα της απεργίας των 14 εβδομάδων. Η στάση τους και οι επιλογές τους άλλωστε το μόνο στόχο που έχουν είναι να διασφαλίσουν τις δικές τους θέσεις εργασίας και κυρίως την όποια εξουσία του μηχανισμού τους μέσα στο Ίδρυμα, και όχι τις θέσεις των εργαζομένων.

Το προεδρείο και η παράταξή του, έρχεται σήμερα να μιλήσει για απώλεια κάθε διαπραγματευτικού όπλου.

Τους ενημερώνουμε ότι σε απώλεια κάθε διαπραγματευτικού όπλου οδηγεί η πρακτική που, σε αγαστή συνεργασία με το υπουργείο και την κυβέρνηση, ακολουθούν:

- Καταβάλλοντας συνεχώς υπερπροσπάθεια για καλλιέργεια κλίματος απεργοσπασίας.

- Κατασκευάζοντας ψευδείς εντυπώσεις, με δηλώσεις και διαρροές στα ΜΜΕ ότι το 50% των εργαζόμενων έχει επιστρέψει στη δουλειά στις οποίες επιδίδονται εδώ και δέκα μέρες (από τις 29/11), από τότε δηλαδή που η θέση τους για αποδοχή άνευ όρων και εγγυήσεων από τους εργαζόμενους της πρότασης του υπουργείου δε βρίσκει σύμφωνη τη συντριπτική πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

- Σαμποτάροντας κρίσιμες για τη σχέση της απεργίας με φοιτητές και άλλους κλάδους εργαζομένων αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και δημιουργώντας όσο περισσότερα προβλήματα μπορούν στην προσπάθεια της Απεργιακής Επιτροπής να εξυπηρετήσει κατεπείγοντα φοιτητικά ζητήματα, την πληρωμή των συμβασιούχων από τον ΕΛΚΕ, κ.α.

- Προβαίνοντας σε δηλώσεις και διαρροές στα ΜΜΕ περί επεισοδίων τραμπουκισμών και απειλών, εδώ και δέκα μέρες, τα οποία ούτε στη φαντασία τους δεν έχουν συμβεί, αν και πολύ θα το ήθελαν, και φωτογραφίζοντας ως υπεύθυνους γι’ αυτά συγκεκριμένα μέλη της Απεργιακής Επιτροπής, μήπως και δέσει το σενάριο του υπουργείου περί μειοψηφιών κομματικά καθοδηγούμενων.

Ασφαλώς, κανένας δεν ξεχνάει ποιοι απειλούν μέσα στη Γενική Συνέλευση απεργούς ότι «θα τους φτιάξουν μετά την απεργία» (κι η διατύπωση εδώ είναι αναγκαστικά κομψή)…

Οι καταγγελίες για τραμπουκισμούς προκαλούν καγχασμό όταν προέρχονται από κάποιους που έχουν αναγάγει τον τραμπουκισμό σε επιστήμη.

Η ανακοίνωσή τους ωστόσο, έρχεται μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια δήλωση νομιμοφροσύνης τους εντός και κυρίως εκτός Ιδρύματος.

Δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια δήλωση διαχωρισμού τους από τους «κακούς απεργούς» και τη σύνταξή τους στο πλευρό της κυβέρνησης που τους καταγγέλλει.

Μ’ αυτό τον τρόπο, το μόνο που καταφέρνουν είναι όλοι, εντός και εκτός Ιδρύματος, να υποψιαστούν ότι δεν έχουν μόνο ανοιχτή γραμμή με το υπουργείο Παιδείας, αλλά και με το υπουργείο Δημοσίας Τάξης.

ΑΞΙΟΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥΣ
Ας αφήσουμε το ρόλο και τη στάση τους στην κρίση όλων των εργαζομένων

Στην ηγεσία του ΑΣΚΠΑ και στο προεδρείο του Δ.Σ. ας τους αφιερώσουμε το παρακάτω ποίημα του Γεωργίου Σουρή 

Ποιος είδε κράτος λιγοστό
σ’ όλη τη γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,
νά ‘χει επτά Πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα
και δόξης τόσα μνήματα;
Νά ‘χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;
Όλα σ’ αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.
Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος και αλεπού.
Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίο-
να παριστάνει τον ευρωπαίο.
Στα δυό φορώντας τα πόδια που ‘χει
στο ‘να λουστρίνι, στ’ άλλο τσαρούχι.
Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.
Και ψωμοτύρι και για καφέ
το «δε βαριέσαι» κι «ωχ αδερφέ».
Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγάς.
Δυστυχία σου, Ελλάς,
με τα τέκνα που γεννάς!
Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα,
τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου