Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Για τη συγκρότηση των οργάνων του φοιτητικού σώματοςΣε καιρούς βαθιάς οικονομικής κρίσης και αλλεπάλληλων, σε βάρος του ελληνικού λαού, ληστρικών επιθέσεων του κεφαλαίου (εκπροσωπούμενου από ΠΑΣΟΚ-Ε.Ε-ΔΝΤ και το υπόλοιπο αστικό μπλοκ),  είναι αναγκαίο όσο ποτέ να λαμβάνονται αγωνιστικές αποφάσεις στον κάθε πληττόμενο κοινωνικό χώρο.

Ειδικότερα, ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί ''πεδίο δόξης λαμπρόν'' για το μέλλον της ανεργίας, της ανέχειας, του αυταρχισμού και της εντατικοποίησης που μας ετοιμάζουν.
Για αυτό ο φοιτητικός σύλλογος έχει καθήκον να παραμείνει σε αγωνιστική τροχιά, δείχνοντας όχι μόνο αλληλεγγύη στους φοιτητές που έρχονται, αλλά κυρίως δείχνοντας πως έχει πραγματική επίγνωση των δεινών που θα φέρει ο Νόμος Διαμαντοπούλου στον φοιτητικό και εργασιακό βίο όλων μας, από την πρώτη κιόλας μέρα εφαρμογής του.

Ο φοιτητικός σύλλογος της Νομικής Αθηνών έχει αποδείξει ότι κατανοεί ποιός είναι ο αληθινός μονόδρομος, είναι ο δρόμος του αγώνα, και πότε πραγματικά θα μείνει ''κλειστή'' η σχολή. Κλειστή θα μείνει η σχολή όταν απωλέσει τον όποιο δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα διατηρεί μέχρι σήμερα, κλειστή θα μείνει η σχολή όταν ο φοιτητής δεν θα έχει κανέναν λόγο για το τί συμβαίνει σε αυτή, κλειστή θα μείνει η σχολή για τους φοιτητές που θα δουλεύουν και θα διαγράφονται, επειδή έτσι οι κυβερνώντες θέλουν.

Δεδομένης, λοιπόν, της αναγκαιότητας λήψης αγωνιστικών αποφάσεων, η καλύτερη δυνατή δημοκρατική συγκρότηση των οργάνων του φοιτητικού σώματος είναι απαραίτητη, όσο ποτέ άλλοτε. Έτσι, η βούληση του φοιτητικού σώματος θα εκφράζεται καθαρά και χωρίς να πλανάται καμία αμφιβολία για το πραγματικό της περιεχόμενο. Η δημοκρατική αυτή συγκρότηση κλιμακώνεται και γενικεύεται βαθμιαία, σε τρία διακριτά επίπεδα. Τις Γενικές Συνελεύσεις του φοιτητικού συλλόγου, τη συντονιστική επιτροπή κατάληψης, το γενικό συντονιστικό καταλήψεων των σχολών που έχουν λάβει αγωνιστικές αποφάσεις.

Στις Γενικές Συνελεύσεις του φοιτητικού συλλόγου, η διαφάνεια εξασφαλίζεται εφόσον κατοχυρώνονται οι πολιτικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις της. Μια διαδικασία είναι διαβλητή όταν είναι ευάλωτη σε πρακτικές βίας και νοθείας, όπως αυτές στις οποίες μας συνήθισαν οι καθεστωτικές παρατάξεις της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ τόσα χρόνια. Στην πραγματικότητα, οι πολιτικοί συσχετισμοί είναι εκείνοι που κυρίαρχα καθορίζουν αν θα διεξάγεται η Γ.Σ με τον πρέποντα τρόπο ή όχι. Όταν επικρατούν οι καθεστωτικές παρατάξεις, που έχουν στρατηγικό στόχο να αποπολιτικοποιούν και να αδρανοποιούν τον φοιτητικό σύλλογο ώστε να μην παίρνει αγωνιστικές αποφάσεις, τότε φυσικό και επόμενο είναι να μην εξασφαλίζονται οι όροι μιας Γ.Σ που θα επιτρέπουν μια αληθινή πολιτική αντιπαράθεση, η οποία θα καταδεικνύει την ανωτερότητα των επιχειρημάτων των αγωνιστικών έναντι των συντηρητικών δυνάμεων της σχολής. Ωστόσο, μολονότι οι πολιτικοί συσχετισμοί είναι δυσοίωνοι, δεν πρέπει να υποτασσόμαστε σε αυτούς, περιμένοντας να γίνουν τα πράγματα καλύτερα όταν η ΠΑΣΠ και η ΔΑΠ πάψουν επιτέλους να αποπροσανατολίζουν την πολιτική κουβέντα από τα αληθινά της επίδικα. Αντιθέτως, οφείλουμε να προτείνουμε τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας της Γ.Σ, κατ'αρχάς υπό τους δεδομένους συσχετισμούς, με προοπτική φυσικά να τους ανατρέψουμε.

 • Η εγκατάσταση της μικροφωνικής στην προηγούμενη συνέλευση, ήταν μια κίνηση η οποία συνάντησε την ευρεία αποδοχή του φοιτητικού σώματος. Μολονότι πρόκειται για ένα τεχνικό μέσο, σε αυτό εκφράζεται η πολιτική βούληση και η πρόθεση να ακούγονται όλες οι τοποθετήσεις, ώστε να βγάζει ο φοιτητής πιο εύκολα να συμπεράσματά του.

 • Για την διαδικασία της καταμέτρησης, προτείνουμε: το προεδρείο και οι καταμετρητές να είναι, πριν ακόμη αρχίσει η διαδικασία, σαφώς ορισμένοι. Εκείνο που ενδιαφέρει πρωτίστως, είναι να καθίσταται γνωστός εκ των προτέρων ένας δεδομένος αριθμός ατόμων αλλά και συγκεκριμένων προσώπων, ώστε να μπορούν αυτοί να ελέγχονται από το φοιτητικό σώμα.

 • Επίσης, η καταμέτρηση θα πρέπει να γίνεται ανά μικρές, σχετικά, ομάδες φοιτητών. Κατά την διάρκεια της καταμέτρησης, θα πρέπει να κατεβαίνουν ένα ένα τα χέρια των φοιτητών, ώστε να μπορεί να βεβαιώνεται ευκολότερα ο αριθμός των ψήφων του κάθε πλαισίου.

Αναφορικά με τη Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης, η δημοκρατική συγκρότηση του οργάνου διασφαλίζεται με την μαζικότητά του. Οι πολιτικές δυνάμεις που πρωτοστατούν στην κατάρτιση των ενιαίων αγωνιστικών πλαισίων, αντλούν την νομιμοποίησή τους από τον φοιτητικό σύλλογο, ο οποίος, συμμετέχοντας στην Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης. έχει δικαίωμα και πρέπει να συνδιαμορφώνει το ενιαίο αγωνιστικό πλαίσιο που κατατίθεται στην επόμενη γενική συνέλευση. Η Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης αποφασίζει επίσης δράσεις οι οποίες πρέπει να στοχεύουν αφενός στην εμπλοκή ολοένα και περισσότερων φοιτητών στη ζωή της κατειλημμένης σχολής, αφετέρου στη βαθύτερη πολιτικοποίηση όλων μας, με πολιτικές εκδηλώσεις, προβολές ταινιών, εξορμήσεις και μοίρασμα ανακοινώσεων στην ευρύτερη περιοχή, συγκρότηση ομάδων εργασίας κ.α.

  Ωστόσο, για να συμμετέχουν οι φοιτητές στην Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης, πρέπει να προσδίδουν σε αυτή τη συμμετοχή τους ένα νόημα. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον νιώθουν πως έχουν, στην Επιτροπή αυτή, σημαντικές αποφασιστικές αρμοδιότητες. Αυτές, πέρα από την συναπόφαση των δράσεων, των εκδηλώσεων και την συνδιαμόρφωση του πλαισίου, σχετίζονται και με την συναπόφαση αναφορικά με τη συμμετοχή του φοιτητικού συλλόγου στο Γενικό Συντονιστικό Συνελεύσεων και Καταλήψεων. Εκεί, όσες σχολές έχουν πάρει αγωνιστικές αποφάσεις συγκροτούν ένα όργανο γενικού συντονισμού τους και τοποθετούνται δημόσια. Το όργανο έχει ως στόχο να εναρμονίσει τον βηματισμό των φοιτητικών συλλόγων, να δημοσιοποιεί απόφαση του Γενικού Συντονιστικού που αποτελεί την κοινή συνισταμένη όλων των αγωνιστικών αποφάσεων, δίνοντας μεγαλύτερη εμβέλεια στον φοιτητικό αγώνα (παναθηναική και πανελλαδική) κ.ο.κ. Η Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης του κάθε επιμέρους φοιτητικού συλλόγου, αποφασίζει ποιό μέλος της θα την εκπροσωπήσει και θα τοποθετηθεί δημόσια στο Γενικό Συντονιστικό Καταλήψεων, δεσμευόμενο από το ενιαίο αγωνιστικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί στη Γενική Συνέλευση.

  Η διαδικασία επιλογής των εκπροσώπων του φοιτητικού συλλόγου στο Γενικό Συντονιστικό Συνελεύσεων και Καταλήψεων, ούτως εχόντων των πραγμάτων αποτελεί προϊόν κοινής συμφωνίας όσων συμμετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης. Ωστόσο, η δυσκολία πολλές φορές του οργάνου αυτού να καταλήξει, μας κάνει να πιστεύουμε ότι ο τρόπος επιλογής πρέπει να αναβαθμιστεί ως διαδικασία, προσλαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά της αιρετότητας και της ανακλητότητας. Αιρετότητα σημαίνει ότι ο κάθε εκπρόσωπος το φοιτητικού συλλόγου  είναι εκείνος που επιλέγει δημοκρατικά το φοιτητικό σώμα. Το ιδανικό είναι αυτός να επιλέγεται με έναν συνθετικό τρόπο, ενοποιώντας δηλαδή όλες τις αντικρουόμενες απόψεις τουλάχιστον σε ένα minimum συμφωνίας. Παρ'όλα αυτά, έχει παρατηρηθεί συχνά το φαινόμενο αυτή η συμφωνία να είναι αδύνατη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να ακολουθείται η αρχή της πλειοψηφίας, και να ψηφίζεται ο εκπρόσωπος εκείνος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Ο κάθε εκπρόσωπος αυτός, εκτός από αιρετός, είναι και ανακλητός. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα: πρώτα από όλα, είναι πληρεξούσιος του φοιτητικού σώματος, δεσμεύεται δηλαδή από αυτό, και δεν δρα υπό το καθεστώς της ''ελεύθερης εντολής'', που σημαίνει ότι, άπαξ και ψηφίζεται, έχει ''ελευθερία συνείδησης'', όπως οι βουλευτές του Κοινοβουλίου. Ο εκπρόσωπος του φοιτητικού συλλόγου που τοποθετείται δημόσια στο Γενικό Συντονιστικό Καταλήψεων, δεσμεύεται από το ενιαίο αγωνιστικό πλαίσιο, αυτό θα πρέπει να εκφράσει και σε αυτή τη βάση λογοδοτεί στο φοιτητικό σώμα. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπροσώπους εκείνους που συμμετέχουν σε άλλες διαδικασίες του Γενικού Συντονιστικού, όπως στην Επιτροπή Κειμένου που δημοσιεύεται ως η απόφαση του Γενικού Συντονιστικού. Εφόσον δεν ανταποκριθούν στα καθήκοντά επάξιας και πιστής εκπροσώπησης του φοιτητικού σώματος, οι εκπρόσωποι αυτοί μπορούν να ανακληθούν άμεσα και να οριστεί άλλοι στη θέση τους.

  Όσον αφορά για το όργανο το οποίο πρέπει να εκλέγει τους εκπροσώπους του φοιτητικού συλλόγου, η ιδανική περίπτωση θα ήταν ο ορισμός τους από την Γενική Συνέλευση. Ωστόσο, αντιλαμβανόμενοι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλα, πολύ σημαντικά επίδικα, όπως, κυρίαρχα, το να συνεχίζει ο σύλλογος να λαμβάνει αγωνιστικές αποφάσεις (πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για την ίδια την ύπαρξη της Συντονιστικής Επιτροπής Κατάληψης), προτείνουμε σε πρώτη φάση, οι αιρετοί και ανακλητοί αντιπρόσωποι (ή καλύτερα εκ-πρόσωποι) του φοιτητικού σώματος, να εκλέγονται από την Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αυτή επιλογής είναι πράγματι επιτυχημένη και γίνει τελικά κτήμα της Συντονιστικής Επιτροπής Κατάληψης, η εκλογή αιρετών και ανακλητών αντιπροσώπων θα πρέπει, ύστερα, να περάσει στην ύλη της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, που αποτελεί το ανώτερο όργανο του συλλόγου, εκείνο που συγκεντρώνει την μεγαλύτερη δυνατή νομιμοποίηση. Μέχρι τότε, προτείνουμε να αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης, εφόσον διαθέτει απαρτία το 1/4 των ψήφων που έχει συγκεντρώσει το ενιαίο αγωνιστικό πλαίσιο (για παράδειγμα, από τα 200 άτομα, τα 50). Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός ενός σταθερού εκλογικού μέτρου είναι απαραίτητος, και ως τέτοιος είναι μάλλον σημαντικότερος από το ακριβές ύψος του. Σημαντικός είναι και ο καθορισμός ενός δεύτερου μέτρου, που θα καθορίζει πόσοι εκπρόσωποι αντιστοιχούν σε πόσα μέλη του φοιτητικού σώματος.

Όπως όμως είναι φανερό, ακόμη και το 1/4 των ψήφων που συγκεντρώνει το ενιαίο αγωνιστικό πλαίσιο να εκλέγει τελικά τον αντιπρόσωπο του στην Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης, η νομιμοποίηση είναι ασθενέστερη από ό,τι θα ήταν αν ψήφιζαν τα 4/4 του ενιαίου αγωνιστικού πλαισίου, αν δηλαδή το ζήτημα ανοιγόταν στην Γ.Σ. κάθε φορά που ψηφίζεται πλαίσιο κατάληψης της σχολής. Για αυτό σκοπός, όπως ήδη αναφέρθηκε, θα πρέπει να είναι το άνοιγμα της εκλογής αιρετών και ανακλητών αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση, το ανώτερο όργανο του φοιτητικού συλλόγου.

Έτσι λοιπόν, αφενός η Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης, και ελπίζουμε αργότερο η Γενική Συνέλευση, θα αποκτήσει μια αποφασιστική αρμοδιότητα πολύ καθοριστική για τη δημοκρατική έκφρασή της και τη λογοδοσία των εκπροσώπων της, αφετέρου το Γενικό Συντονιστικό Συνελεύσεων και Καταλήψεων, θα μπορεί να συγκροτείται με τον πλέον δημοκρατικό τρόπο, εισάγοντας στη βάση και το εσωτερικό του την αιρετότητα και την ανακλητότητα, την οποία ακολούθησε ιστορικά κάθε πραγματικά ριζοσπαστικό σώμα. Θεωρούμε την αιρετότητα και την ανακλητότητα αδιαπραγμάτευτο κεκτημένο των πραγματικά, και όχι τυπικά, δημοκρατικών διαδικασιών. Η δομή αυτή εκλογής εκπροσώπων, όχι μόνο δεν γραφειοκρατικοποιεί τον φοιτητικό σύλλογο, αλλά, αντιθέτως, καταφέρνει ένα ισχυρό χτύπημα στα φαινόμενα γραφειοκρατίας που σήμερα αναπτύσσονται, εξασφαλίζοντας κανόνες δημοσιότητας και λογοδοσίας, επιταχύνοντας και αναβαθμίζοντας τις σημερινές διαδικασίες ορισμού εκπροσώπων (στη Συντοντονιστική Επιτροπή Κατάληψης), οι οποίες είναι πολύωρες και για αυτό απομαζικοποιούν το σώμα, αναλωνόμενες κάποιες φορές σε δυσεπίλυτες αντιδικίες τις οποίες πρέπει να αίρουν οι φοιτητές, αν όχι με ομοβροντία, διά της αρχής της πλειοψηφίας και της εκλογής αιρετών και ανακλητών αντιπροσώπων τους.

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Ανακοίνωση για τη Γ.Σ. Της Τετάρτης 21/09/2011


Την ώρα που στο βωμό της κρίσης και του χρέους το Πα. Σο. Κ., η Ε.Ε. Και το Δ.Ν.Τ. επιβάλουν νέα μέτρα απολύσεων, εργασιακής εφεδρείας, ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, του ρεύματος, του νερού κτλ η νεολαία έρχεται να χτυπηθεί με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Το μέλλον για εμάς διαγράφεται δυσοίωνο με το σύμφωνο πρώτης απασχόλησης και τα 501 ευρώ, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την ανεργία, τις απολύσεις, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που μας καθιστά έρμαια στις αυθαιρεσίες του κάθε εργοδότη και την ανασφάλιστη εργασία που πλέον γίνεται κανόνας. Επιστέγασμα της επίθεσης στη νεολαία είναι ο νόμος έκτρωμα του ΠΑΣΟΚ που διαλύει το ελληνικό πανεπιστήμιο. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν στρατιές ευέλικτων, χωρίς συλλογική κατοχύρωση, περιπλανώμενων εργαζομένων ή ανέργων που αντί για ενιαίο πτυχίο θα παίρνει θραύσματα δεξιοτήτων ίσα-ίσα για την ικανοποίηση των πρόσκαιρων αναγκών της εργοδοσίας και των αγορών. Στόχος τους είναι και η κοινωνική απομόρφωση της νεολαίας που θα μπαίνει σε εκπαιδευτήρια-μη πανεπιστήμια με το σταγονόμετρο, θα πληρώνει δίδακτρα και θα διαγράφεται. Στο πλάι του λαού που τον εχουν καταδικάσει στον βούρκο της λιτότητας της φτώχειας και της ανεργίας, οι φοιτητές συνεχίζουν τον αγώνα τους  ζητώντας το αυτονόητο, ένα δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο για όλη την κοινωνία.

Ωστόσο, κόντρα στο φοιτητικό κίνημα η κυβέρνηση, με πιστό -πάντα- σύμμαχο τα ΜΜΕ, έχει στήσει ένα σκηνικό πολέμου με στόχο την κατασυκοφάντηση και την απομόνωση των κινητοποιήσεων βρίσκοντας πολύ γρήγορα τον γνήσιο εκφραστή της στους λεγόμενους <<ανεξάρτητους υπέρ ανοιχτών σχολών>>. Εμφανίζονται σαν υποστηρικτές του νέου νόμου και προβάλλουν την ψήφισή του από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία παραγνωρίζοντας όμως ότι η ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία ήταν που ψήφισε μνημόνια, μεσοπρόθεσμο και όλα τα βάρβαρα μέτρα που έχουν οδηγήσει σε μία άνευ προηγουμένου οικονομική αφαίμαξη όλη την κοινωνία. Είναι λοιπόν, ανεξάρτητοι επειδή δεν αποτελούν παράταξη και συσπειρώνονται από το facebook, είναι όμως πλήρως εξαρτημένοι από την κυρίαρχη πολιτική της κυβέρνησης αποτελώντας τη φωνή της Διαμαντοπούλου και του Υπουργείου Παιδείας μέσα στις σχολές.

Πλάι σε αυτούς η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ συνεχίζει πιστά να αποπολιτικοποιεί και να εκφυλίζει τις συλλογικές διαδικασίες χωρίς να διστάζει να συμπληρώσει το έργο της, το οποίο και έχουμε δει σε διάφορες πράξεις: νοθείες σε συνελεύσεις και εκλογές, πλαστά τρίπτυχα, αλισβερίσια με καθηγητές, βία και τραμπουκισμοί. Εδώ και δύο εβδομάδες γίναμε μάρτυρες στην προσπάθεια της ΔΑΠ να αλλοιώσει τις αποφάσεις του συλλόγου εκφυλίζοντας την Γενική Συνέλευση  με τα γνωστά 'τραίνα'-μέλη της ΔΑΠ  που έρχονται μόνο για την ανάταση χειρός χωρίς καμία συμμετοχή στη διαδικασία, απονομιμοποιώντας τις αγωνιστικές αποφάσεις και δημιουργώντας τεχνητές εντάσεις και προβλήματα κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.

Απέναντι σε αυτές τις πρακτικές ο φοιτητικός σύλλογος πρέπει να αντιτάξει την δημοκρατική συγκρότηση των διαδικασιών του με πολιτικά βήματα όπως η διεξαγωγή ενός ουσιαστικού διαλόγου που θα επιτρέπει την υγιή συμμετοχή όλων των φοιτητών  και η στήριξη των πλαισίων βασιζόμενη στις πολιτικές τοποθετήσεις σε συνδυασμό με οργανωτικά προχωρήματα  όπως η μικροφωνική,  η βιώσιμη διάρκεια, το ορισμένο προεδρείο και καταμετρητές.

'Η δημοκρατική και αδιάβλητη συγκρότηση του Συλλόγου είναι μετά τη Συνέλευση στις 21-9 πιο αναγκαία από ποτέ. Αυτή διεξήχθη μέσα σε ένα κλίμα διάλυσης και εντάσεων, με αποτέλεσμα να εγείρονται φωνές οι οποίες αμφισβητούν πως ο Σύλλογος μας βρίσκεται σε αγωνιστική τροχιά. Από το μπλοκ αντικατάληψης ΔΑΠ και ''ανεξάρτητων'' διοχετεύτηκε σε εφημερίδες και αναπαράχθηκε η παραφιλολογία των ''μειοψηφιών'' που ''κλείνουν την σχολή''. Προκειμένου να διαλυθεί το θολό τοπίο που έχει δημιουργηθεί, μόνη λύση είναι μία επαναληπτική διαδικασία την Δευτέρα 26-9, στην ήδη κατειλημμένη σχολή. Διαφορετικά και εμείς θα καταλήξουμε να δίνουμε επιχειρήματα στην κυβέρνηση και τα κάθε λογής παπαγαλάκια της που μιλά για μειοψηφίες και νοθευμένα αποτελέσματα και να γιγαντώνουμε τα μπλοκ αντικαταληψης που θέλουν την δήθεν σιωπηρη πλειοψηφία να φιμώνεται.

Για εμάς το ερώτημα δεν είναι αν νομιμοποιούμε τη συνέλευση ή όχι. Το πραγματικό ζήτημα πάνω στο οποίο πρέπει να τοποθετηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις και ο ανένταχτος κόσμος του Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής είναι αν δηλώνουν έτοιμοι να εγγυηθούν πως θα σταματήσει η Γ.Σ. να διεξάγεται σε τέτοια προβληματικά πλαίσια, προκειμένου να αναδείξουν τον πραγματικό συσχετισμό δύναμης μέσα στο Σύλλογο και να βαδίσουν μαζί με τις υπόλοιπες σχολές στον δρόμο του αγώνα.

Αυστηρά για πρωτοετείς... 2011


Τι είναι η ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ- Ε.Α.Α.Κ.?
Η ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ αποτελεί το αποτέλεσμα της προσπάθειας αγωνιστών της ριζοσπαστικής αριστεράς για τη δημιουργία μιας πραγματικά “άλλης” αριστεράς στο σύλλογο.Μέσα από την καθημερινή μας παρουσία στη σχολή θέλουμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες ενός ευρύτερου ριζοσπαστικού δυναμικού στη νομική και να τις μετασχηματίσουμε σε ένα πραγματικά εκρηκτικό υλικό που θα πυροδοτήσει τους αγώνες του σήμερα και του αύριο.Ως πολιτική δύναμη θέλουμε να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα στήσουν τα οδοφράγματα απέναντι στις κυρίαρχες πολιτικές κατευθύνσεις που απειλούν την εκπαίδευση την τελευταία 20ετία.Αντιαναδιαρθρωτική πάλη λοιπόν, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από τις μάχες του σήμερα μπορούμε να οδηγηθούμε στις νίκες του αύριο. Βασισμένοι στις εμπειρίες της παρέμβασής μας στον κοινωνικό μας χώρο, τις εμπειρίες του φοιτητικού κινήματος αλλά και συνολικά τις εμπειρίες των κοινωνικών κινημάτων διαχρονικά, προσπαθούμε να διαγνώσουμε και να υπερασπιστούμε τα πραγματικά υλικά μας συμφέροντα ως νεολαίοι και ως φοιτητές.Με την αριστερά της ρήξης και της ανατροπής. Μακριά από τις λογικές του ακολουθητισμού και του ατομικισμού. Ενάντια σε αυτούς που μας θέλουν αδιάφορους και καριερίσκους εμείς προτάσσουμε τη συλλογική δράση. Οικοδομούμε μια πραγματικά αριστερή κουλτούρα.
Είμαστε σχήμα και όχι παράταξη γιατί:
Είμαστε ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι από το κράτος και τους θεσμούς του, από κόμματα και παρατάξεις, από οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης και συναλλαγής και από εξωτερικές πολιτικές «γραμμές». Θεωρούμε πως η πολιτική πρέπει να γίνεται “από τα κάτω” και προβάλουμε μια εναλλακτική πρόταση για το φοιτητικό συνδικαλισμό. Στηριζόμαστε μόνο στα δικά μας πόδια…
Πραγματοποιούμε ανοιχτές διαδικασίες.   Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι τα ερωτήματα που μας απασχολούν και η πολιτική που παράγουμε γίνεται από και προς τους ίδιους τους φοιτητές. Κατά συνέπεια δεν διαχωριζόμαστε σε διανοητές- υλοποιητές της πολιτικής γραμμής, αλλά πάντα προσπαθούμε να καταλήγουμε σε πραγματικές αναλύσεις που θα προκύπτουν από εξίσου πραγματικές συζητήσεις και συνθέσεις. Μόνο έτσι διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις της ΑΝΤΙΝΟΜΙΑΣ θα είναι συνεχώς ζωντανές και επίκαιρες. Θεωρούμε πως πραγματικά μπορούν να οικοδομηθούν δημοκρατικές διαδικασίες βάσης που θα εκφράζουν και θα κινητοποιούν τους φοιτητές. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε βήματα για νέες κοινωνικές δομές, για νέους τρόπους συνύπαρξης, για την πραγματική οικοδόμηση του οράματος για μία άλλη κοινωνία. Μία κοινωνία την οποία δεν θα κυβερνά η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, μία κοινωνία που θα είναι πραγματικά δίκαια. 
Για αυτό και συμμετέχουμε στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση (ΕΑΑΚ)Επειδή θεωρούμε κομβικό στοιχείο της παρέμβασής μας, τον ενεργό συντονισμό μας με άλλα αριστερά σχήματα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στη βάση μιας πραγματικά ανεξάρτητης αντικαπιταλιστικής αριστερής πρότασης.
Σε κάθε μια πλατεία, σε κάθε μια σχολή

Σήμερα ζούμε το μεγάλο ξεπούλημα, ένα ξεπούλημα που ξεκινά από τους δημόσιους πόρους και τα κοινωνικά αγαθά και καταλήγει στο ίδιο το μέλλον μας.
Το εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε όταν ανακαλύψαμε ότι «λεφτά δεν υπάρχουν». Κάπως έτσι άρχισε να μπαίνει στην καθημερινότητά μας η Τρόϊκα, το ΔΝΤ και το μνημόνιο. Σε μια οικονομία χτυπημένη όλα αυτά τα χρόνια, με ένα τεράστιο έλλειμμα και ένα μεγάλο χρέος. Έτσι, για να αποπληρωθεί αυτό «έπρεπε» να γίνουν κάποιες θυσίες. Στο βωμό αυτής της σωτηρίας, όπως μας έδωσαν ως συμβουλή κάποιοι πιο «έμπειροι», πρέπει να θυσιαστεί η παιδεία, η υγεία, η ενέργεια, οι συγκοινωνίες και ότι άλλο «βάραινε» ως τώρα το κράτος.Μας είπαν πως κάποιες μικρές περικοπές δεν θα έβλαπταν τόσο, από τη στιγμή που θα αποφεύγαμε την «μεγάλη καταστροφή». Έτσι, άρχισε μία επίσκεψη στο γιατρό να κοστίζει 5 ευρώ, το αντίτιμο του εισιτηρίου για τις μετακινήσεις μας να αυξάνεται κατά 20 λεπτά, η χρηματοδότηση για την παιδεία όλο και να περικόπτεται και γενικότερα ξεκίνησε μία προσπάθεια να «σώσουμε» όλοι μαζί χρήματα (γιατί εξάλλου μαζί τα φάγαμε), ώστε η χρεοκοπία να αποτραπεί και να γυρίσουμε στους κανονικούς ρυθμούς ζωής μας. Παρ’όλα αυτά έπρεπε πλέον να ληφθούν και άλλα μέτρα. Παραδόξως, πάλι τα εξιλαστήρια θύματα υπήρξαν οι ίδιοι οι πολίτες και το κοινωνικό κράτος, έπρεπε για άλλη μία φορά να περιοριστεί η «ασυδοσία» τους. Το δεύτερο κύμα όμως μέτρων ξεσήκωσε μία θύελλα αντιδράσεων, που κατά πάσα πιθανότητα ήταν υποβόσκουσα μέσα στον καθένα μας πυροδοτώντας τόσο συντονισμένες δράσεις όπως τις λαϊκές συνελεύσεις στις πλατείες. Εξάλλου είναι προφανές, για όποιον έχει έστω και ελάχιστη επαφή με την ελληνική πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα όλα αυτά τα χρόνια, ότι οι ίδιοι που έρχονται να επικαλεστούν την ανάγκη διάσωσης είναι οι ίδιοι που ευθύνονται έμμεσα και άμεσα για την εδραίωση της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων, του ξεπουλήματος και της διάλυσης της παραγωγής και της πρόνοιας. Η πλατεία Συντάγματος, λοιπόν, άρχισε να γίνεται ένα κέντρο αγώνα, το οποίο συσπείρωνε ανθρώπους διαφορετικών καταβολών, πεποιθήσεων, αντιλήψεων, αλλά όλοι έχοντας ένα κοινό γνώμονα: τη διεκδίκηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Ζήσαμε στιγμές άμεσης και λαϊκής δημοκρατίας, ξεπεράσαμε την ατομική και απομονωμένη προσέγγιση της καθημερινότητας και επιδιώξαμε να αποφασίζουμε συλλογικά, να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, κάτι που στερούμασταν χρόνια γιατί το ίδιο το σύστημα μας έστρεφε στον ατομισμό και το προσωπκό κέρδος.Οι πλατείες όλων των πόλεων δεν ήταν η μοναδική αναδεικνυόμενη αντίσταση από πλευράς των πολιτών. Η Κερατέα αντιστάθηκε απέναντι στα συμφέροντα μεγαλοεργολάβων, το κίνημα «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» άρχισε να ενδυναμώνεται και να δίνει απαντήσεις στα βάρβαρα μέτρα που έκαναν την εμφάνισή τους, ενώ η συμπαράσταση στην απεργία πείνας των 300 μεταναστών ανέδειξε την αλληλέγγυα πλευρά της ανθρώπινης φύσης και μας ενοποίησε όλους, δείχνοντας ποιός είναι ο κοινός εχθρός: η κυβέρνηση, το σύστημα, τα κέρδη των λίγων εις βάρος των πολλών. Δυστυχώς, όλη αυτή η νέα κατάσταση των πραγμάτων δεν περνάει χωρίς να αφήσει τα σημάδια της. Τα ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα, στις ηλικίες 18-25, αυξάνονται εκθετικά. Παράλληλα αυξάνονται και οι ελπιδοφόρες κοινωνικές αντιστάσεις. Συγκεκριμένα, κινήματα για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευση δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Χιλή, την Ισπανία και την Αγγλία, όπου διαμαρτυρόμενοι νεολαίοι και εργαζόμενοι αγωνίζονται για τα πραγματικά δικαιώματά τους στην εκπαίδευση. Είναι φανερό ότι οι αγώνες διεκδίκησης αυτών που μας αναλογούν, κλιμακώνονται και θα συνεχίσουν να κλιμακώνονται από βδομάδα σε βδομάδα και από μέρα σε μέρα. Με πορείες πανελλαδικά που η αφετηρία τους ήταν η 24ηΑυγούστου και με εβδομαδιαίο ραντεβού έκτοτε, ολοένα και μαζικοποιούνται και στηρίζονται τόσο από τους ίδιους τους φοιτητές, όσο και από τους εργαζόμενους, όπως αυτό έγινε εμφανές και στη ΔΕΘ.
Σαν πρώην μαθητής σίγουρα έχεις ακουστά τις ‘’ εκπτώσεις’’ της κυβέρνησης στην παιδεία με μια σειρά μέτρων, απαξιωτικό για το μαθητικό σύνολο όπως περικοπές σε βιβλία, στοίβαξη 30 ατόμων σε μία αίθουσα και συγχωνεύσεις σχολείων. Την ίδια τακτική περικοπών παιδείας ακολουθεί το υπουργείο και στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπου με πραξικοπηματικό τρόπο (δίχως καμία συναίνεση της πανεπιστημιακής κοινότητας) ψήφισε τον πλέον αντιδραστικό νόμο μέσα στο καλοκαίρι.

Κομβικά ο νόμος περιλαμβάνει τα εξής:

 • Διάλυση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης, καθώς με τη κρατική υποχρηματοδότηση και το άνοιγμα στις πόρτες των επιχειρήσεων οι σπουδές άμεσα θα καθορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς και θα βαραίνουν αποκλειστικά τις πλάτες των φοιτητών (εισαγωγή διδάκτρων, μειωμένες εκπαιδευτικές παροχές σε σίτιση, στέγαση και συγγράμματα).
 • Ένταση επιχειρηματικής και ανταποδοτικής λειτουργίας. Τα φοιτητικά αμφιθέατρα μετατρέπονται σε άμεσο προθάλαμο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων καθώς η επιβίωση των τμημάτων θα εξαρτάται, μετά από αξιολόγηση τους, από το πόσο θυσιάζουν την γνώση στις ανάγκες τις αγοράς.
 • Τσάκισμα των πτυχίων και διάλυση της εργασιακής προοπτικής. Πρόκειται για αντικατάσταση των ενιαίων πτυχίων, με τον ατομικό φάκελο προσόντων, ο οποίος αντιστοιχεί σε ένα άθροισμα απλών πιστωτικών μονάδων και όχι επαγγελματικών δικαιωμάτων. Έτσι το πανεπιστήμιο θα παράγει αποφοίτους με εξατομικευμένα πτυχία, με απλή δηλαδή πιστοποίηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και αγορασμένων πληροφοριών και περιορισμένη δυνατότητα κοινών πρακτικών διεκδίκησης επαγγελματικών δικαιωμάτων.
 • Κατάργηση κάθε δημοκρατικής κατάκτησης εντός των πανεπιστημίων Με την κατάργηση του ασύλου, εξαφανίζεται κάθε ανατρεπτικός λόγος. Επίσης εκτοπίζονται οι φοιτητές από τα όργανα συνδιοίκησης ,τα οποία θα απαρτίζονται από εκπροσώπους-μάνατζερ οι οποίοι δεν θα λογοδοτούν πια στην πανεπιστημιακή κοινότητα, δηλ θα απογειωθεί η διαφθορά.
 • Εντατικοποίηση του ρυθμού σπουδών - Τσάκισμα κάθε φοιτητικού δικαιώματος. Και ξανά μαθητής! Με αλυσίδες μαθημάτων, όριο ν+2 κτλ, το υπουργείο θα ισοδυναμεί κάθε κινητοποίηση με χαμένες εξεταστικές, άμεσες διαγραφές φοιτητών καθώς και απολύσεις ακαδημαϊκού προσωπικού δημιουργώντας κλίμα χυδαίου εκβιασμού. Ως εκ τούτου, ο φοιτητής μέσα από την φοιτητική του πλέον επιβίωση και όχι ζωή, θα μυείται σε έναν κόσμο αδράνειας και ατομικισμού.

Το φοιτητικό κίνημα ρηξικέλευθο ιδεολογικά και οργανωτικά βρέθηκε και πάλι στην πρώτη γραμμή. Σε έναν τέτοιο νόμο-έκτρωμα οι φοιτητές απάντησαν μαζικά με 300 καταλήψεις πανελλαδικά και σε σύμπλευση του πανεπιστημιακού κινήματος συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την απόσυρσή του. Απαιτούμε ενιαία επαγγελματικά κατοχυρωμένα πτυχία, ανθρώπινους ρυθμούς σπουδών και ένα πανεπιστήμιο πραγματικά δωρεάν, δημόσιο και δημοκρατικό. Διεκδικούμαστε όχι το παλιό πανεπιστήμιο αλλά την δυνατότητα που εκείνο μας πρόσφερε να σκεφτόμαστε και να δρούμε ελεύθερα και συλλογικά. Το φοιτητικό κίνημα έχει εξίσου νικηφόρα προοπτική όπως τότε που κατάφερε υλικές νίκες απέναντι σε μια σειρά νόμων που αλλοίωναν τα πιστεύω και ξεπερνούσαν τις κόκκινες γραμμές του λαϊκού συμφέροντος (‘79 νόμος 815,΄91 νόμος Κοντογιαννόπουλου, ’98 νόμος Αρσένη, ’06-‘07 νόμος Γιαννάκου ).Αν το φοιτητικό κίνημα, επίσης δεν είχε συλλογιστεί τα άμεσα συμφέροντά του και κατά συνέπεια ολόκληρου του λαϊκού κινήματος δεν θα είχε αναπτυχθεί στη επιφάνεια ολόκληρων συστημάτων καμία νησίδα ανατρεπτικού και προοδευτικού σχεδιασμού. Ήρθε η ώρα για τη δική μας γενιά να γράψει τη δική της ιστορία Δεν είμαστε μόνοι μας! Πλάι μας στέκεται μια ολόκληρη κοινωνία.. Οι επιλογές της κυβέρνησης που ξεπουλάει το μέλλον της νεολαίας είναι καταιγιστικές! Το ίδιο καταιγιστικές απέναντι στην πολιτική αυτή πρέπει να είναι και οι κινήσεις που θα κάνουμε και εμείς ως νέοι και φοιτητές το επόμενο διάστημα!


Για μια νεολαία που βράζει, που ελπίζει- αγωνίζεται-ΝΙΚΑ!!
Ψωμί παιδεία ελευθερια-εμπρός για της γενιάς μας τα πολυτεχνεία!
αγώνας διαρκείας για την ΑΝΑΤΡΟΠΉ!Μετά το 5μελές και 15μελές, τι…;

Στο σχολείο τα 5μελή και 15μελή συμβούλια ήταν οι δομές μέσα από τις οποίες μπορούσες εσύ και οι συμμαθητές σου να διεκδικήσετε δικαιώματα και να κατοχυρώσετε τις διεκδικήσεις σας. Στη σχολή αυτό γίνεται μέσα από τα συλλογικά όργανα του φοιτητικού συλλόγου, στα οποία θα προσπαθήσουμε να σε εισάγουμε με μια περιγραφή της λειτουργίας τους.

Φοιτητικός Σύλλογος
Γενική Συνέλευση..
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου κάθε κοινωνικού χώρου. Ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο, αποτελεί τη δομή μέσα στην οποία πραγματοποιείται πραγματική πολιτική ζύμωση των φοιτητών, η οποία τελικά οδηγεί στην έκφραση και οργάνωση του φοιτητικού κινήματος. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να καλεστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
 • Μετά από ορισμό της από προηγούμενη Γ.Σ.
 • Με συλλογή υπογραφών.
 • Αυτόκλητα, με την παρουσία στο αμφιθέατρο του απαραίτητου αριθμού ατόμων.
Η σωστή λειτουργία της συνέλευσης, αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι φοιτητές να εκπροσωπούνται από τις δομές του φοιτητικού κινήματος. Τα τελευταία χρόνια, είναι αλήθεια πως παρατηρείται μια αποπτώχευση της κουβέντας εντός των φοιτητικών συλλόγων. Γι’ αυτό οφείλουμε όλοι με την παρουσία μας να βοηθήσουμε στη διεξαγωγή πολιτικών και μαζικών γενικών συνελεύσεων που θα μπορούν να αποτελούν πραγματικό ζωντανό κύτταρο της πολιτικής κουβέντας του φοιτητικού κινήματος.
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
Το Δ.Σ. αποτελεί το εκτελεστικό όργανο του συλλόγου και αναλαμβάνει να
συγκεκριμενοποιεί και να επανακατοχυρώνει την τοποθέτησή του όπως αυτή προκύπτει από την Γενική Συνέλευση. Στη σχολή μας αποτελείται από 9 έδρες οι οποίες μοιράζονται με βάση το συσχετισμό που καταγράφεται στις φοιτητικές εκλογές. Πρέπει, λοιπόν, να ξεκαθαριστεί πως το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να αποφασίζει με βάση τις κατευθύνσεις της γενικής συνέλευσης, επικυρώνοντας στην πραγματικότητα τις αποφάσεις της, μακριά από τη λογική του «παραγοντομαζέματος». Σε μια τέτοια κατεύθυνση βρίσκεται και η τοποθέτησή μας για ανοιχτά πολιτικά Δ.Σ., που θα δεσμεύουν και θα συγκεκριμενοποιούν τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, που θα μπορούν να παράγονται ακόμα και εκεί πολιτικές διαιρέσεις εντός των αμφιθεάτρων ως ένα ακόμα πεδίο άσκησης πολιτικής (και όχι συνδιαχείρησης).
Φοιτητικές εκλογές
Οι φοιτητικές εκλογές πραγματοποιούνται μια φορά το χρόνο και σκοπό έχουν την καταγραφή των πολιτικών συσχετισμών του φοιτητικού κινήματος. Κατά τη γνώμη μας, οι εκλογές θα πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο, υπό την αιγίδα των οργάνων του φοιτητικού κινήματος, χωρίς εξωτερικούς παράγοντες, με πολιτικά ανοιχτά ψηφοδέλτια, ανοιχτής πολιτικής στήριξης, με ενιαίο εκλογικό κανονισμό που θα προβλέπει λευκά ψηφοδέλτια, παραβάν, κοινό τρόπο κατανομής εδρών στο Δ.Σ.
Ε.Φ.Ε.Ε. (Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος)
Η Ε.Φ.Ε.Ε. αποτελεί το κεντρικό τριτοβάθμιο όργανο του φοιτητικού συνδικαλισμού, αποτελείται από το Κεντρικό Συμβούλιο (το οποίο έχει 21 έδρες) και συγκροτείται από το Πανσπουδαστικό Συνέδριο.
Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων
Το Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων (ΣΓΣκΚ) αποτελεί, σε περιόδους όξυνσης, το όργανο εκείνο που συντονίζει τους κινητοποιούμενους συλλόγους και συνολικοποιεί με έναν πιο άμεσο τρόπο τις πολιτικές θέσεις του φοιτητικού κινήματος . Σε όλες, σχεδόν, τις στιγμές στην ιστορία του φοιτητικού κινήματος προέκυπτε η ανάγκη ύπαρξης ενός δευτεροβάθμιου οργάνου, το οποίο θα μπορούσε να κατοχυρώνει τουλάχιστον την ενιαία πανελλαδική πολιτική έκφραση του φοιτητικού σώματος και να αναγκάζει όλες τις δυνάμεις να τοποθετούνται κεντρικά επί του συνόλου της πολιτικής ατζέντας
.
Η κατάσταση σήμερα
Είναι αλήθεια πως το τελευταίο διάστημα ο όρος του φοιτητικού συνδικαλισμού αμφισβητείται πολύ έντονα. Πέρα, όμως, από οποιεσδήποτε διαστρεβλώσεις πρέπει όλοι να κατανοήσουμε πως η βασική και πραγματική του στόχευση είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων μας ως φοιτητών μέσα από συλλογικές και μαζικές δομές. Καλούμε, λοιπόν, κι εσένα να λάβεις μέρος σε κάθε συνέλευση, κάθε διοικητικό συμβούλιο ή οποιαδήποτε άλλη δομή του φοιτητικού συνδικαλισμού, ώστε να βάλεις το δικό σου στίγμα στη συζήτηση του συλλόγου και να διεκδικήσεις κάθε σου δικαίωμα μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους μας, μακριά από τη λογική του ατομικού δρόμου!

«... Ξέρουμε ότι θα προσπαθήσουν να μας διασπάσουν, όπως κάνουν τόσα
χρόνια φτιάχνοντας πλαστούς διαχωρισμούς. Ξέρουμε ότι θα προσπαθήσουν να μας καταστείλουν με τα ΜΑΤ και με παρακρατικούς μηχανισμούς. Ξέρουμε όμως, και το ξέρετε και εσείς, ότι αν οι φοιτητές ενωθούν με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και με όλους τους εργαζόμενους, αν ο λαός βρεθεί δίπλα μας και αγωνιστούμε μαζί, αυτή η βάρβαρη κυβέρνηση, τα μνημόνια της και η αντιλαϊκή πολιτική συνολικά- που την στηρίζουν μόνο μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοδημοσιογράφοι και οι δυνάμεις καταστολής – θα ανατραπεί. Δεν μπορούμε να ζήσουμε όπως σχεδιάζουν, δεν θα υποταχτούμε σ’αυτό το απάνθρωπο μέλλον που έχουν ετοιμάσει για όλους μας, δεν θα υποχωρήσουμε. Έχουμε μόνο μια επιλογή, τον αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους για μια άλλη εκπαίδευση, για μια άλλη ζωή, για μια άλλη κοινωνία.
Εμπρός λοιπόν για πανεκπαιδευτικό- πανκοινωνικό ξεσηκωμό!
Εμπρός για καταλήψεις-απεργίες-διαδηλώσεις μέχρι τη νίκη! »

(από το Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και καταλήψεων Αθήνας)

Ανακοίνωση του Συντονιστικού Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων Αθήνας 22/9/2011


Χαιρετίζουμε το μεγάλο πανελλαδικό, πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Χαιρετίζουμε τις 200 κατειλημμένες σχολές που συνεχίζουν τον ανυποχώρητο αγώνα για την ανατροπή του νόμου Διαμαντοπούλου, για την ανατροπή της κυβέρνησης και της βάρβαρης πολιτικής ΕΕ-ΔΝΤ.

Η μεθοδευμένη προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης που έχει χάσει κάθε λαϊκή νομιμοποίηση αλλά και των ΜΜΕ να συκοφαντήσουν το φοιτητικό κίνημα και να το απομονώσουν από την υπόλοιπη κοινωνία δε θα περάσει. Οι φωνές τους περί «μειοψηφιών που κλείνουν τις σχολές» και οι απειλές τους για χαμένα εξάμηνα και χαμένες εξεταστικές αποδεικνύουν με περίτρανο τρόπο πως ο φόβος έχει περάσει στο δικό τους στρατόπεδο.

Ο κλοιός στενεύει για την κυβέρνηση και τους συμμάχους της. Ο ελληνικός λαός και η νεολαία δεν σκύβουν το κεφάλι απέναντι στην ανεργία και την εξαθλίωση που η κυβέρνηση θέλει να μας επιβάλει. Μια κυβέρνηση που δε διστάζει να βουτήξει στη φτώχεια και την εξαθλίωση τον λαό με τα νέα χαράτσια που ανακοίνωσε στη κατακλυσμένη από διαδηλωτές Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός μάλιστα δήλωσε κυνικά πως «κάνει αγώνα» για να υπάρχει 1 εργαζόμενος σε κάθε σπίτι, κάνει αγώνα για να υπάρχουν 3 άνεργοι σε κάθε οικογένεια, και φυσικά δεν σταμάτησαν εκεί…

Προαναγγέλλουν νέα βάρβαρα μέτρα (απολύσεις στο δημόσιο, πετσόκομμα μισθών και συντάξεων, νέα φοροεπιδρομή) εκβιάζοντας το λαό ακόμα μια φορά υπό το βάρος μιας επερχόμενης χρεοκοπίας. Όμως να ξέρουν καλά πως όσο πιο βάρβαρη είναι η επίθεσή τους, τόσο πιο λυσσαλέα θα είναι και η δική μας απάντηση. Μαζί με τους εργαζόμενους που έχουν μπει και αυτοί στο χορό των κινητοποιήσεων. Την αρχή αγώνων κάνουν οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, οι δάσκαλοι, οι οδηγοί και άλλοι και θα κορυφωθούν με τις απεργίες των 5 και 19 Οκτωβρίου.

Να ξέρουν καλά πως δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε το νέο χαράτσι που επιβάλλουν σε εμάς και τις οικογένειές μας. Δε χρωστάμε στην κυβέρνηση, την ΕΕ και το ΔΝΤ, δεν πληρώνουμε το χαράτσι τους και τις σπουδές μας. Μόνη λύση για εμάς είναι ο αγώνας για Δημόσιο Δωρεάν Δημοκρατικό πανεπιστήμιο να γίνει αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας για την ανατροπή της Κυβέρνησης και της πολιτικής του μνημονίου.

Την ώρα που στο βωμό της κρίσης το κεφάλαιο και οι εκφραστές του επιβάλουν νέα μέτρα απολύσεων, εργασιακής εφεδρείας, ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, του ρεύματος, του νερού κτλ η νεολαία έρχεται να χτυπηθεί με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Το μέλλον για εμάς διαγράφεται δυσοίωνο με το σύμφωνο πρώτης απασχόλησης και τα 501 ευρώ, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την ανεργία, τις απολύσεις, την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που μας καθιστά έρμαια στις αυθαιρεσίες του κάθε εργοδότη και την ανασφάλιστη εργασία που πλέον γίνεται κανόνας. Επιστέγασμα της επίθεσης στη νεολαία είναι ο νόμος έκτρωμα του ΠΑΣΟΚ που διαλύει το ελληνικό πανεπιστήμιο. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν στρατιές ευέλικτων, χωρίς συλλογική κατοχύρωση, περιπλανώμενων εργαζομένων ή ανέργων που αντί για σπουδές σε πανεπιστήμιο που να προάγει την κριτική και επιστημονική σκέψη θα παίρνει θραύσματα δεξιοτήτων ίσα-ίσα για την ικανοποίηση των πρόσκαιρων αναγκών της εργοδοσίας και των αγορών. Στόχος τους είναι και η κοινωνική απομόρφωση της νεολαίας που θα μπαίνει σε εκπαιδευτήρια-μη πανεπιστήμια με το σταγονόμετρο, θα πληρώνει δίδακτρα και θα διαγράφεται.

Ο ΝΟΜΟΣ ΕΚΤΡΩΜΑ 4009 ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Όσα έχει παλέψει και ανατρέψει το φοιτητικό κίνημα τριάντα χρόνια, προασπίζοντας τα βασικά δικαιώματα και ελευθερίες, θέλει να τα συντρίψει αυτός νόμος. Καταργεί το αδιάσπαστο των σπουδών, τα ενιαία πτυχία και τα συλλογικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, διαγράφει τους φοιτητές (ν+2), καταργεί την δωρεάν Παιδεία υποχρεώνοντας σε πρώτη φάση και από τώρα την καταβολή διδάκτρων στο λεγόμενο β κύκλο σπουδών, καταργεί το άσυλο, επιβάλει να λειτουργούν τα πανεπιστήμια με αγοραία κριτήρια σαν Ανώνυμες Εταιρείες, επιβάλλει εγκάθετες διοικήσεις (όπως η χούντα!) , δημιουργεί ασφυκτικούς ρυθμούς σπουδών (αλυσίδες, προαπαιτούμενα), επιβάλλει αντιδημοκρατικό τρόπο λειτουργίας στους φοιτητικούς συλλόγους (ψηφοφορία με ενιαία λίστα όπως και στη χούντα!!) και χτυπάει τα κατώτερα καθηγητικά στρώματα.

Ο νέος νόμος για την εκπαίδευση έχει σαν στόχο την πλήρη υποταγή στους νόμους των αγορών. H διοίκηση του πανεπιστημίου περνάει στο Συμβούλιο Διοίκησης το οποίο απαρτίζεται και από, εξωακαδημαϊκούς παράγοντες του επιχειρηματικού κόσμου και αποφασίζει για το πλαίσιο ανάπτυξης , τον προϋπολογισμό και την η εκλογή πρύτανη καιmanager. Με βάση το νομοσχέδιο οι πόροι που θα αναζητά κυρίως το πανεπιστήμιο θα προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας του και από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ενώ το κράτος θα περιορίζει στο ελάχιστο τη δική του συμμετοχή. Για την διαχείριση των πόρων σε κάθε ίδρυμα ακολουθείται η σύσταση ΝΠΙΔ (manager) με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ) που θα αναλάβει τις επιχειρηματικές του δράσεις και λειτουργίες.

Η επιχειρηματική λογική γενικεύεται και καθιερώνεται στα εκπαιδευτικά θέματα των ιδρυμάτων. Από τη μία οι χορηγίες, οι «επώνυμες έδρες» και ολόκληρα προγράμματα σπουδών συνοψίζουν αυτό που λέμε «η αγορά εισβάλλει στη σχολή». Από την άλλη, το ίδιο το Πανεπιστήμιο εμπεδώνει τους νόμους της αγοράς, νομιμοποιώντας την έρευνα για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και την εισαγωγή στη λογική των φοιτητών της αυταξίας της αγοράς. Γενικάμετατρέπουν το φοιτητή σε «πελάτη» που «αγοράζει υπηρεσίες κατάρτισης» από το πανεπιστήμιο της αγοράς αλλά και από κάθε «πιστοποιημένο» ιδιώτη.

Το νομοσχέδιο οδηγεί: στην πλήρη απαξίωση των ενιαίων και αδιάσπαστων σπουδών και των πτυχίων, την αντικατάσταση τους από 2 κύκλους σπουδών (όπου στον δεύτερο θα συνεχίζει ένα πολύ μικρό μέρος του πρώτου) διασπώντας τις σημερινές σε 3+2 η 3+1 χρόνια ακολουθώντας πιστά την συνθήκη της Μπολόνια και τις επιταγές της ΕΕ. Στην εγκαθίδρυση «ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών»-χυλών αφού καταργούν τα τμήματα ανά επιστημονικό πεδίο που ξέραμε και ενταφιάζουν το ενιαίο γνωστικό αντικείμενό τους. Σε ένα ψευδοπτυχίο-ατομικό φάκελο προσόντωντου πρώτου κύκλου σπουδών που κατά κανόνα θα οδηγεί στην ανεργία.

Βασικό κριτήριο για την χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων είναι ο αριθμός αποφοίτων / εισερχόμενους φοιτητές. Σε αυτή την λογική ορίζεται σαν όριο φοίτησης τα ν+2 για του φοιτητές, ενώ το όριο είναι 2ν για όσους δουλεύουν αποδεδειγμένα 20 ώρες την εβδομάδα. Ο φοιτητής θα μπορεί να κόβεται το πολύ έως 3 φορές σε ένα μάθημα και μετά θα εξετάζεται από ειδική επιτροπή. Επιπλέον, οι φοιτητικές παροχές είναι συνδεδεμένες με την ακαδημαϊκή απόδοση του φοιτητή οξύνοντας με αυτόν τον τρόπο τους την εντατικοποίηση και ταξικούς φραγμούς για την πλειοψηφία των φοιτητών που εργάζεται.

Στο πανεπιστήμιο του μνημονίου αποτελεί ξένο σώμα η έννοια δημόσιου και δωρεάν αγαθού. Τα δίδακτρα επιβάλλονται, παντού στο δεύτερο, στον τρίτο κύκλο σπουδών και στα προγράμματα δια βίου ημιμάθειας .Η σίτιση θα είναι αρμοδιότητα του ιδρύματος και με βάση την οικονομική κατάσταση του Πανεπιστήμιου . Ο νέος νόμος Διαμαντοπούλου προβλέπει ταυτόχρονα από τη μία ψίχουλα υποτροφιών με βάση όμως ανταποδοτικά κριτήρια και από την άλλη την παροχή φοιτητικών δανείων από τους δόλιους και αιμοδιψείς τραπεζίτες.

Από την άλλη οι έμποροι ψευδοπτυχίων και ελπίδων ζουν και βασιλεύουν με τα Κολλέγια τους. Κι έχουν ξεσαλώσει κιόλας πετυχαίνοντας ευνοϊκές ρυθμίσεις τόσο στο περιβόητο Μεσοπρόθεσμο όσο και σε πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Άμυνας διαφημίζοντας από την τηλεόραση ότι δίνουν πτυχία του πρώτου κύκλου σε 1 μόλις χρόνο!!

Στην προσπάθεια περιστολής των δημοσίων δαπανών, κατάργησης των δημοσίων αγαθών και την ζήτηση στην αγορά εργασίας κλείνουν και συγχωνεύουν σχολές. Επί της ουσίας, μπαίνουν αγοραία κριτήρια στην χρηματοδότηση και την αξιολόγηση των πανεπιστημίων κρίνοντας την αποδοτικότητα των ιδρυμάτων με ανταποδοτικούς όρους.

Παράλληλα αλλάζει τις εργασιακές σχέσεις στα Ιδρύματα, που γίνονται πλέον ελαστικές τόσο στο διδακτικό όσο και στο λοιπό προσωπικό, ενώ καταργείται η βαθμίδα του Λέκτορα.

Το Άσυλο καταργείται ύστερα από πρόταση της ΝΔ και του ΛΑΟΣ με στόχο να διώξει τις κινηματικές διαδικασίες (συνελεύσεις, μέσα αντί-πληροφόρησης) έξω από τα πανεπιστήμια τα οποία στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης μπορούν να αποτελούν κέντρα αμφισβήτησης αλλά και χώρους που γεννάνε τα κινήματα ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής.

Θέλουν να πειθαρχήσουν αυταρχικά τους φοιτητές! Με την εγκαθίδρυση αλλεπάλληλων πλεγμάτων στην πορεία των σπουδών για το εύκολο πέταγμα χιλιάδων φοιτητών έξω από τα Ιδρύματα! Με την όσο γίνεται μεγαλύτερη περιστολή και καταστολή του δικαιώματος του αγώνα και του ελεύθερου φοιτητικού συνδικαλισμού! Με κατάργηση του Ασύλου! Με την ποινικοποίηση κάθε φοιτητικής αντίδρασης που ξεφεύγει από τα όρια του καθωσπρεπισμού τους! Με άνοιγμα του δρόμου για εγκαθίδρυση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στις Σχολές. Με ενεργότερη ανάμειξη του σπουδαστικού της Ασφάλειας στη φοιτητική ζωή!

Κάτω το νέο σχολείο της αγοράς- Μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί σε κοινό αγώνα

Η επίθεση φυσικά δε θα μπορούσε να αφήνει αλώβητα και τα υπόλοιπα κομμάτια της εκπαίδευσης. Το νέο σχολείο της αγοράς όπως διαμορφώνεται από της αλλαγές που προωθούν κυβέρνηση και τρόικα έρχεται σιγά-σιγά να πάρει σάρκα και οστά. Μάλιστα από αυτήν τη χρονιά, τα σχολεία κλήθηκαν να ανοίξουν χωρίς βιβλία, διδάσκοντες ακόμα και αίθουσες. Οι μαθητές από το πρώτο κιόλας κουδούνι αποφάσισαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Προχώρησαν σε γενικές συνελεύσεις και ήδη μεγάλος αριθμός σχολείων τελεί υπό κατάληψη.

Την ώρα λοιπόν που η κυβέρνηση επιλέγει να χτυπήσει τόσο ανελέητα το σύνολο της εκπαίδευσης, εμείς μαζί με τους μαθητές, δασκάλους, καθηγητές, εργαζόμενους στα πανεπιστήμια πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα σε ένα κοινό πανεκπαιδευτικό μέτωπο. Να βρεθούμε μαζί στους δρόμους, στις καταλήψεις αλλά και σε κοινές διαδικασίες που θα μας ενοποιούν στη βάση των κοινών μας αναγκών. Το σημερινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που βρεθήκαμε μαζί στο δρόμο μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί είναι μόνο η αρχή.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ-ΔΝΤ

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και το λαό να δώσουν μαζί μας τον αγώνα για την παιδεία. Για την ανατροπή αυτής κυβέρνησης, συνολικά της πολιτικής ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου. Να γίνουμε ποτάμι οργής που θα βγει στους δρόμους για την διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας στην παιδεία την εργασία και την ζωή. Να φτιάξουμε σφιχτό κλοιό αντίστασης που θα πνίξει την κυβέρνηση της φτώχειας και της ανέχειας. Το φοιτητικό κίνημα με τις γενικές του συνελεύσεις και το συντονιστικό τους συνεχίζει και κλιμακώνει τον αγώνα. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας μέσα και έξω από τις καταλήψεις μας σε σύμπλευση με τα υπόλοιπα κομμάτια της κοινωνίας. Προχωράμε σε καταλήψεις δημοσίων κτιρίων, εφοριών και Υπουργείων. Να δηλώσουμε με αυτόν τον τρόπο ανυπακοή στα νέα βάρβαρα μέτρα και στα νέα χαράτσια που τσακίζουν τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Επιδιώκουμε να γίνει το ζήτημα της μαζικής ανυπακοής ζήτημα όλης της κοινωνίας με μαχητικές και συγκρουσιακές μορφές πάλης.

ΔΕ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ
ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ


Απαιτούμε:
Ανατροπή του νόμου-πλαίσιο Διαμαντοπούλου.

Κάτω η κυβέρνηση, η πολιτική της , το μνημόνιο και κάθε επίδοξος διαχειριστής. Ενάντια στο μαύρο μέτωπο ΠΑΣΟΚ - ΝΔ – ΛΑΟΣ και το καθεστώς ΕΕ – ΔΝΤ –Κεφαλαίου.

Κάτω το «σύμφωνο πρώτης απασχόλησης» για τη νεολαία που μας αναγκάζει να ζούμε με € 592

Σίτιση και στέγαση για όλους δωρεάν. Όχι στο κλείσιμο των εστιών και το ξεπούλημά τους. Όχι στη συγχώνευση-κλείσιμο του ΕΙΝ.

Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους απαλλαγμένη από τους νόμους της αγοράς. Κατάργηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.

Μαζικές προσλήψεις στα σχολεία και τα πανεπιστήμια.

Κάτω τα χέρια από τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες. Κάτω τα χέρια από το άσυλο. Κανένα μέτρο ενάντια στο δικαίωμα της διαδήλωσης και της κατάληψης. Άμεση κατάργηση όλων των τρομονόμων.

Να αποσυρθούν όλες οι μηνύσεις και κατηγορίες που εκκρεμούν ακόμα ενάντια στους αγωνιστές του κινήματος από όποιο χώρο και αν προέρχονται. Άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων της πλατείας και της ΔΕΘ. Παύση κάθε δίωξης στους αγωνιστές που συλλήφθηκαν στις 8/3/2007 στη μεγαλειώδη φοιτητική κινητοποίηση και δικάζονται στις 11/10.


Διεκδικούμε
Ένα πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο με όλα τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα σε αυτό. Ενιαία προγράμματα σπουδών ενάντια στην ειδίκευση. Καμία πιστοποίηση έξω από το ενιαίο πτυχίο.

Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής απασχόλησης σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Μείωση των ωρών εργασίας με αύξηση των αποδοχών. Όχι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την ανεργία. Κανένας νέος άνεργος-ανασφάλιστος στο βωμό της κρίσης.

Πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους. Καθολική κοινωνική ασφάλιση. Μείωση των ορίων συνταξιοδότησης. Αύξηση των συντάξεων. Να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα των ταμείων.

Δεν πληρώνουμε το χρέος τους. Λεφτά για την Παιδεία, την Υγεία, τις κοινωνικές παροχές, όχι για τις τράπεζες και τους επιχειρηματίες.

Προχωράμε σε:
Νέο Γύρο Συνελεύσεων και Καταλήψεων σε όλες τις σχολές. Καλούμε όλους τους φοιτητές σε όλη την Ελλάδα να συνεχίσουν με συνελεύσεις- καταλήψεις- διαδηλώσεις.

Παράσταση διαμαρτυρίας στα δικαστήρια της Ευελπίδων την Τετάρτη 28/09 στις 9:00. Παύση όλων των διώξεων απέναντι στο συνάδελφο – συναγωνιστή από τη ΣΕΜΦΕ που προσήχθη κατά τη διάρκεια παράστασης διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας τον Ιούλιο του 2011.

Καλούμε σε όλες τις σχολές συγκρότηση πρωτοβουλιών με φοιτητές, μεταπτυχιακούς, μέλη ΔΕΠ , συμβασιούχους

Μετατροπή των Προπυλαίων σε κέντρο αγώνα όλων των εκπαιδευτικών, δασκάλων, μαθητών & φοιτητών.

Εξορμήσεις σε σχολεία-κάλεσμα στους μαθητές για κοινό αγώνα.

Το Πανελλαδικό Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων καλεί όλους τους Συλλόγους να συζητήσουν για την ανασυγκρότηση και τον εκδημοκρατισμό του κινήματος με αιρετούς και ανακλητούς αντιπροσώπους. Αυτοί θα μεταφέρουν στο συντονιστικό την απόφαση της Γ.Σ τους και θα συγκροτούν σώμα με δυνατότητα ψήφου προκειμένου να διαμορφώνεται η απόφαση του συντονιστικού και κάποια ανάλογα όργανα (π.χ. ομάδα ενημέρωσης, ομάδα τύπου, προεδρείου κλπ). Το Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων και οι επιτροπές του είναι ανοιχτά σε όλους τους αγωνιζόμενους φοιτητές και δεν αποκλείεται κανένας Σύλλογος που κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση απόφασης ή συγκρότησης.

Πλατεία Συντάγματος Πέμπτη 22/09/2011

Απόφαση του Συντονιστικού Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων Αθήνας 15/9/2011

Το Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων Φοιτητικών Συλλόγων Αθήνας συνεδρίασε δημόσια και ανοιχτά σήμερα Πέμπτη 15/9 μετά το τέλοςτου πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στο κτήριο του ΕΜΠ με την παρουσία και τον αποφασιστικό ρόλο ανακλητών εκπροσώπων από τιςΓενικές Συνελεύσεις των συλλόγων καθώς και πλήθος αγωνιζόμενων φοιτητών και αποφάσισε τα εξής:
Την έκδοση ανακοίνωσης – απόφασης, που αφορά τη φάση που βρίσκονται οι κινητοποιήσεις του φοιτητικού κινήματος, τααιτήματά του και τα επόμενα βήματά του, η οποία απευθύνεται προς όλους τους φοιτητικούς συλλόγους της χώρας, όλα τααγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας αλλά και το μαύρο μπλοκ της αντίδρασης (κυβέρνηση, ΝΔ, ΛΑΟΣ – ΕΕ – ΔΝΤ) ενάντια στοοποίο και την επιβαλλόμενη πολιτική του στρέφονται αυτές οι κινητοποιήσεις.

Την έκδοση ξεχωριστού κειμένου – καλέσματος για κοινό αγώνα προς τους εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό και την προσπάθειααυτό να φτάσει σε κάθε σπίτι, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά.

Την έκδοση κειμένου – καλέσματος προς τους μαθητές για κοινό αγώνα και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το αμέσως επόμενοδιάστημα και την οργάνωση εξορμήσεων έτσι αυτό να φτάσει σε κάθε σχολείο της Αθήνας τις επόμενες μέρες.

Την έκδοση αφίσας του ΣΓΣ στη βάση της σημερινής ανακοίνωσης – απόφασής του και την τελική διαμόρφωσή της μέσα από ανοιχτή ομάδα εργασίας

Τη σύσταση ομάδας εργασίας προπαγάνδισης – τύπου - κοινωνικής απεύθυνσης για την υλοποίηση των παραπάνω, απόεκπροσώπους των γενικών συνελεύσεων με στόχο την καλύτερη οργάνωση και το συντονισμό όλων των φοιτητών και των συλλόγωντους. Τη διοργάνωση συνέντευξης τύπου αύριο Παρασκευή 16/9 και τη δημιουργία ιστότοπου του Συντονιστικού για τηναποτελεσματικότερη διακίνηση των αποφάσεών του.

Την κατάληψη του κτηρίου της πρυτανείας του ΕΚΠΑ στα Προπύλαια με στόχο τη δημιουργία εκεί κέντρου αγώνα καιαντι-πληροφόρησης του Συντονιστικού Γενικών Συνελεύσεων έτσι ώστε να σπάσει ο τοίχος της σιωπής που η κυβέρνησης και οιδημοσιογράφοι της προσπαθούν να δημιουργήσουν . Εκεί θα μπορεί κάθε εργαζόμενος και νέος της Αθήνας να προμηθευτεί υλικάκαι να πληροφορηθεί για τα αιτήματα και τις κινητοποιήσεις μας. Εκεί θα βρίσκεται και θα συνεδριάζει η ομάδα προπαγάνδισης –τύπου και θα στηθεί μικροφωνική του Συντονιστικού.

Τη διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης – συναυλίας υπέρ της δημόσιας και δωρεάν παιδείας στο Σύνταγμα την επόμενη εβδομάδακαι ανοιχτό κάλεσμα σε καλλιτέχνες να συμβάλλουν σε μια τέτοια προσπάθεια. Σύσταση ομάδας εργασίας με εκπροσώπους απόκάθε γενική συνέλευση για την υλοποίηση αυτής της απόφασης.

Εξώστρεφη παρέμβαση πορείες στις γειτονιές της Αθήνας για κοινωνικοποίηση των αιτημάτων του φοιτητικού κινήματος. Συγκέντρωση την Δευτέρα 19/09 έξω από τα γραφεία της “Καθημερινής” και παράσταση διαμαρτυρίας για την προσπάθεια συκοφάντισης του αγώνα μας. Παρεμβάσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Την συγκρότηση πρωτοβουλίας την Παρασκευή 23/09 στα προπύλαια για κοινή δράση όλων των μαχόμενων κομματιών στην εκπαίδευση.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ – ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ! ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

Ανακοίνωση του Συντονιστικού Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων Αθήνας 1/9/2011Βρισκόμαστε εδώ, τη στιγμή που πάνω από 150 σχολές σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και καταλήψεις. Βρισκόμαστε εδώ, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση και οι συνεργάτες της, ΝΔ και ΛΑΟΣ, όπως και το μαύρο μέτωπο ΕΕ και ΔΝΤ, ήταν γελασμένοι που νόμιζαν ότι μας βρήκαν απροετοίμαστους. Βρισκόμαστε εδώ, μαζί με όλο τον αγωνιζόμενο ελληνικό λαό, και δηλώνουμε ότι θα παλέψουμε για την ανατροπή του νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την αντιλαϊκή πολιτική. Βρισκόμαστε εδώ, δείχνοντας ότι η συναίνεση των κομμάτων εξουσίας, αυτών που οδήγησαν το λαό στη φτώχεια και την εξαθλίωση, δεν εκφράζει την κοινωνική πλειοψηφία, που εδώ και ενάμιση χρόνο βρίσκεται στους δρόμους και τις πλατείες.

Στις 24 Αυγούστου η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την αγαστή σύμπραξη της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ κήρυξε τον πόλεμο στη σπουδάζουσα νεολαία. Σε συνέχεια της προκλητικής της στάσης κατά τη διάρκεια της ψήφισης του μεσοπρόθεσμου προγράμματος προχώρησε σε ένα ακόμα πρωτοφανές πραξικόπημα. Αξιοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ σε εκπαίδευση-εργασία-δημοκρατία και τις επιταγές του ΔΝΤ που θέλουν να φορτώσουν τα βάρη της κρίσης τους στο λαό, ενώ ταυτόχρονα δίνουν «αγώνα» για την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Παρά την κάθετη εναντίωση σύσσωμου του φοιτητικού κινήματος, και ολόκληρου του εκπαιδευτικού κινήματος, προσπαθεί να διαλύσει την δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, ψηφίζοντας το νέο νόμο πλαίσιο, , μέσα στο καλοκαίρι. θέλοντας να εκμεταλλευτεί την απουσία των φοιτητών λόγω των εξεταστικών.

Για εμάς αυτή η κυβέρνηση δεν έχει σε καμία περίπτωση τη συναίνεση του λαού. Δε μπορεί η λυκοσυμμαχία ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ που έχει οδηγήσει το λαό στη χρεοκοπία, να ορίζει τον τρόπο που θα σπουδάζουμε και θα δουλεύουμε, δεν μπορούν οι καλοπληρωμένοι υπόδουλοι του σάπιου συστήματος να αποφασίζουν για το μέλλον μας. Τώρα είναι ώρα για αγώνες, για συνελεύσεις και καταλήψεις διαρκείας μέχρι τη νίκη. Αυτή τη στιγμή η νεολαία αποφασίζει για το παρόν και το μέλλον της, το φοιτητικό κίνημα που τόσα χρόνια δε γονάτισε ποτέ, θα έχει τον τελευταίο λόγο.

ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ - Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ!
Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Η πρωτοφανής συναίνεση των τριών κομμάτων αποκαλύπτει τη βαθύτερη επιδίωξη όλων των δυνάμεων του συστήματος για υπέρβαση της οικονομικής κρίσης σε βάρος του λαού και της νεολαίας. Γι αυτό και από κοινού βάζουν στο στόχαστρο τα δικαιώματα της νεολαίας και τα συμφέροντα του πανεπιστημίου. Στην περίοδο της κρίσης, καθίσταται πιο αναγκαία παρά ποτέ η ριζική αλλαγή των χαρακτηριστικών του συλλογικού εργαζόμενου, αλλά και η βίαια αλλαγή του εκπαιδευτικού υποδείγματος.

Αυτό σημαίνει την προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός νέου εργαζόμενου φθηνού, ευέλικτου, άμεσα παραγωγικού και ειδικευμένου, πειθήνιου και παράλληλα χωρίς συλλογικές αναπαραστάσεις. Ενός εργαζόμενου, δηλαδή, πολύ πιο εύκολα εκμεταλλεύσιμου από την εργοδοσία, σε μια προσπάθεια συμπίεσης των δικαιωμάτων των νέων εργαζόμενων. Η άδικη και αντιδραστική κυρίαρχη πολιτική, προστάζει μια γενιά πιο μορφωμένη από κάθε άλλη, σε κοινωνίες πιο πλούσιες από ποτέ, να είναι η πρώτη γενιά που θα ζήσει χειρότερα από κάθε προηγούμενη.

Η σφικτή δημοσιονομική λιτότητα του μνημονίου και η πολιτική κατεδάφισης των κοινωνικών παροχών, δε θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το πανεπιστήμιο. Το νέο «πανεπιστήμιο» της δικτατορίας της αγοράς και του μνημονίου θα είναι ένα πανεπιστήμιο χωρίς φοιτητικές παροχές, με ριζικά μειωμένη χρηματοδότηση, αυταρχικό, πολύ πιο άμαζο και με έντονη την παρουσία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσα σε αυτό. Το κατ’ επίφαση πια Πανεπιστήμιο που δεν θα είναι πλέον ούτε δωρεάν, ούτε δημόσιο, ούτε πανεπιστήμιο. Θα είναι ένα αυταρχικό εκπαιδευτήριο που θα λειτουργεί με τους πλέον αγοραίους όρους, και με τους φοιτητές να μην έχουν κανέναν λόγο πια σε αυτό.
Ο εκτρωματικός νόμος της Διαμαντοπούλου, φέρνει τα εξής:
 • Κατάργηση κάθε δημοκρατικής κατάκτησης εντός των πανεπιστημίων
Οριστική κατάργηση του Ασύλου. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια χτυπήματος κάθε φωνής αμφισβήτησης που γεννιέται εντός των πανεπιστημίων, αλλά και συνολικά της κοινωνίας. Η κατάργηση του ασύλου, επί της ουσίας αποτελεί ευθεία κατάργηση των αγώνων της μεταπολίτευση, των πιο χρυσών σελίδων της σύγχρονης ιστορίας της ελληνικής κοινωνίας, και μια συνέχεια της έντασης της καταστολής απέναντι στον εσωτερικό εχθρό, που δεν είναι άλλος από τους αγώνες του λαού και της νεολαίας.

Προβλέπεται η κατάργηση της συμμετοχής των φοιτητών στα όργανα συνδιοίκησης. Αναιρείται έτσι η δυνατότητα του πιο μαζικού κομματιού εντός του πανεπιστημίου, των φοιτητών, να έχει λόγο για το πώς σπουδάζει και πως ζει μέσα σε αυτό. Για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δημοκρατία σημαίνει η φίμωση κάθε κομματιού που διαφωνεί μαζί της και η ποδηγέτησή του από τις αγορές και τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Έτσι εντός των Συμβουλίων Διοίκησης, τον κυρίαρχο λόγο τον έχουν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών, πρεσβεύοντας έτσι με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το νέο πανεπιστήμιο γι αυτούς, που διώχνει από τα όργανα διοίκησης τους φοιτητές για να φέρει τους επενδυτές. Ξεχνάνε όμως σκόπιμα τα στελέχη του δικομματισμού να συμπληρώσουν ότι κύριοι υπαίτιοι για όποια φαινόμενα συνδιαλλαγής στα ΑΕΙ-ΤΕΙ είναι οι δικές τους κομματικές νεολαίες, τσουβαλιάζοντας έτσι όλους τους φοιτητές και παρουσιάζοντας την υγιή πλειοψηφία των φοιτητών σα διεφθαρμένη.
 • Ένταση επιχειρηματικής και ανταποδοτικής λειτουργίας
Διευρύνεται με το νέο νομοσχέδιο η λογική των αγοραίων κριτηρίων εντός των πανεπιστημίων και ενισχύεται η ιδιωτική πρωτοβουλία στο εσωτερικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα η χρηματοδότηση των ΑΕΙ και ΤΕΙ συνδέεται άμεσα με την ανταπόκριση στα κριτήρια της αξιολόγησης. Προφανώς υπό τη δαμόκλειο σπάθη της περικοπής της χρηματοδότησης μεθοδεύεται η πλήρης ευθυγράμμιση των ιδρυμάτων με τη στρατηγική του κράτους και με τις επιδιώξεις της αγοράς. Όχι μόνον αυτό, αλλά το νέο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ακόμα και τη χρηματοδότηση θέσεων καθηγητών και γνωστικών αντικειμένων από ιδιώτες, μετατρέποντας έτσι τα φοιτητικά αμφιθέατρα σε άμεσο προθάλαμο μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Τέλος στα νέα μέτρα περιλαμβάνονται και λειτουργίες όπως τα φοιτητικά δάνεια που θα συνδέονται με την απόδοση των φοιτητών και την προσφορά εργασίας των εντός του πανεπιστημίου.
 • Τσάκισμα των πτυχίων και διάλυση της εργασιακής προοπτικής.
Το ν/σ διασπά επί της ουσίας την ενιαίοτητα των τίτλων σπουδών με την εισαγωγή τριών διαφορετικών κύκλων φοίτησης (bachelor,master, διδακτορικό). Εισάγει των φοιτητή σε μια πλήρως εξατομικευμένη διαδικασία σπουδών καθώς καταργεί τον ενιαίο τίτλο σπουδών, το πτυχίο, και εισάγει το σύστημα απόδοσης πιστωτικών μονάδων και του ατομικού φακέλου προσόντων, έτσι πλέον ο απόφοιτος θα βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία ανταγωνισμού ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή συλλογικής κατοχύρωσης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η ρύθμιση αυτή εισάγεται την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και καταρτίζει το σύμφωνο πρώτης απασχόλησης. Ακριβώς για την εμπέδωση του νέου υποδείγματος εργασίας που επιβάλλει την ευέλικτη απασχόληση, η κυβέρνηση προχωρά στην πρωτοφανή συγκρότηση μονοετών και διετών κύκλων σπουδών που οδηγούν στην απόδοση πιστοποιητικών κατάρτισης, και στο δια βίου τρέξιμο συλλογής δεξιοτήτων. Τέλος, το ν/σ προχωρά σε μια κατάφωρη παραβίαση κάθε έννοιας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας επί της ουσίας τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πιο συγκεκριμένα επιτρέπει την εισαγωγή μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων αποφοίτων ΙΕΚ στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Έτσι, ενώ στερεί μέσω της μείωσης των εισακτέων, το δικαίωμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χιλιάδων νέων, το αποδίδει παράλληλα σε όσους έχουν την οικονομική επιφάνεια να πληρώσουν τα δίδακτρα των ΙΕΚ, παρακάμπτοντας έτσι ακόμα και την επίπονη και οικονομικά ασύμφορη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων.
 • Εντατικοποίηση του ρυθμού σπουδών - Τσάκισμα κάθε φοιτητικού δικαιώματος.
Τα πειθαρχικά μέτρα που εισάγει ο νέος νόμος ούτε η χούντα δεν τόλμησε να τα περάσει. Στην εποχή που όλο και περισσότεροι φοιτητές αναγκάζονται να εργάζονται για να τελειώσουν τις σπουδές τους, το υπουργείο θα διαγράφει φοιτητές μετά από ν + 2 χρόνια. Παράλληλα κάθε κινητοποίηση θα σημαίνει χαμένες εξεταστικές και χαμένα εξάμηνα ενώ οι φοιτητές που θα υπερασπίζονται τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων θα απειλούνται με άμεση διαγραφή. Ο φοιτητής θα μαθαίνει, μέσα από τη φοιτητική του ζωή, να υπακούει στον από πάνω του και να μην διεκδικεί τα αυτονόητα δικαιώματα στη ζωή του, όπως ακριβώς θέλουν να είναι ο σύγχρονος πειθήνιος εργαζόμενος στα χρόνια της κρίσης.

Εν τέλει το νέο πανεπιστήμιο που μας ετοιμάζει το νομοσχέδιο Διαμαντοπούλου γυρνά δεκαετίες πίσω το ρολόι της δημοκρατίας στους χώρους της ανώτατης εκπαίδευσης. Θα είναι το πανεπιστήμιο των αναγκών της αγοράς, της κατάρτισης, το πανεπιστήμιο των πιστωτικών μονάδων, των τίτλων σπουδών της ανεργίας. Ας είναι σίγουροι Διαμαντοπούλου, κυβέρνηση καθώς και κάθε ένας που στέκεται στο πλάι τους, ότι θα πάρουν την απάντηση που τους αντιστοιχεί με συνελεύσεις, καταλήψεις και διαδηλώσεις που θα ανατρέψουν το νόμο και την πολιτική που υποθηκεύει το μέλλον μας.
 • Διάλυση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης
Ο νέος νόμος αλλάζει ριζικά το καθεστώς χρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Μειώνει ριζικά το ποσοστό της απευθείας κρατικής χρηματοδότησης, κλείνει και συγχωνεύει δεκάδες σχολές, και συνδέει το υπόλοιπο με τη διαδικασία της αξιολόγησης. Οδηγεί έτσι τα πανεπιστήμια στην πλήρη εναρμόνιση με τους κανόνες της αξιολόγησης από τις δυνάμεις της αγοράς, ενώ παράλληλα πιέζει τα ιδρύματα στην αναγκαστική αναζήτηση χρηματοδότησης από ιδιώτες. Δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τίποτα περισσότερο από προσβολή, η θεσμοθέτηση διαδικασιών ίδρυσης και χρηματοδότησης εδρών από ιδιώτες, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο άμεσα αναλώσιμων και ειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών, κόντρα σε ότι γνωρίζαμε μέχρι τώρα.

Αίσθηση προκαλούν οι ρυθμίσεις για ριζική περικοπή των συγγραμμάτων, το κλείσιμο των εστιών και η εισαγωγή της έννοιας του φοιτητικού δανείου. Πιο συγκεκριμένα το σύγγραμμα ορίζεται αποκλειστικά ως ένα βιβλίο και όχι ως το σύνολο των αναγκαίων βιβλίων για το κάθε μάθημα, ενώ καταργείται το δωρεάν σύγγραμμα για το δεύτερο πτυχίο.

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Την ώρα που η κυβέρνηση γκρεμίζει ό,τι είχε απομείνει από τη δημόσια δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεχίζει την ανελέητη επίθεση και σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Μετά την ψήφιση, δια πυρός και σιδήρου, μέσα σε κλίμα πρωτοφανούς αστυνομικής βαρβαρότητας, του κατάπτυστου μεσοπρόθεσμου προγράμματος η κυβέρνηση ετοιμάζεται για έναν πρωτοφανή νέο γύρο λεηλασίας των λαϊκών στρωμάτων.

Αιχμή του δόρατος αυτής της προσπάθειας είναι η υλοποίηση του διαβόητου εφαρμοστικού νόμου, η εκκίνηση συλλογής των έκτακτων εισφορών το Σεπτέμβριο, η διαμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου στο δημόσιο, η αύξηση του ΦΠΑ σε είδη λαϊκής κατανάλωσης και η προετοιμασία ξεπουλήματος -μέσω ιδιωτικοποιήσεων- ενός τεράστιου μέρους της δημόσιας περιουσίας.

Ο δρόμος που έχει επιλέξει η κυρίαρχη πολιτική και τα κελεύσματά της είναι ξεκάθαρα: Ένταση της λιτότητας, παραπέρα συμπίεση του βιοτικού επιπέδου των εργαζόμενων και της νεολαίας, γκρέμισμα κάθε κοινωνικής παροχής. Απέναντι στα εκβιαστικά διλήμματα κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ, ήρθε η ώρα για το φοιτητικό κίνημα να πάρει θέση δίπλα στον υπόλοιπο λαό που αγωνίζεται και μοχθεί για τη συνολική ανατροπή τους.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ-ΔΝΤ
Έχει έρθει η ώρα για το φοιτητικό κίνημα να σηκώσει το γάντι της αντιπαράθεσης που του έχουν πετάξει. Τα όνειρα μιας ολόκληρης γενιάς, της γενιάς μας, δε χωράνε στο μέλλον που μας ετοιμάζουν. Δύναμή μας είναι η συλλογικότητά μας και η μαζικότητά μας. Όλοι μαζί ενωμένοι είμαστε πολλοί, και απέναντί μας η τεχνητή πλειοψηφία της Βουλής φαντάζει πολύ μικρή. Μπορούμε να επιβάλλουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις ζωές μας και το πανεπιστήμιο, αρκεί να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Γι αυτό η μόνη απάντηση δε μπορεί παρά να είναι οι μαζικές μας συνελεύσεις, οι καταλήψεις και οι διαδηλώσεις. Ο ανυποχώρητος αγώνας διαρκείας, εν τέλει, σε σύγκρουση με μια πολιτική που υποθηκεύει το μέλλον μας.

Σε αυτόν τον αγώνα δεν είμαστε μόνοι μας. Πλάι μας στέκεται σχεδόν σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα. Οι αγωνιζόμενοι καθηγητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δε σκύβουν το κεφάλι απέναντι στα κελεύσματα υποταγής τόσο της κυβέρνησης, όσο και της ηγεσίας της ΠΟΣΔΕΠ, όλοι οι εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια που ήδη έχουν ξεκινήσει και τις δικές τους κινητοποιήσεις. Ειδικά τώρα, που και οι άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης προκηρύσσουν κινητοποιήσεις από την έναρξη της χρονιάς, ήρθε η ώρα του από κοινού αγώνα όλης της εκπαίδευσης. Το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της 24ης Αυγούστου ήταν μόνο η αρχή, για τη συγκρότηση ενός πανεκπαιδευτικού μετώπου ανατροπής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και σύγκρουσης με την πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ.

Το φοιτητικό κίνημα από κοινού με όλα τα υπόλοιπα αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας θα δώσει τον αγώνα για την ανατροπή της κυβέρνησης του μνημονίου και τη σύγκρουση με την πολιτική ΕΕ και ΔΝΤ. Τώρα που το κίνημα των πλατειών ετοιμάζεται να βγει εκ νέου ορμητικά στο προσκήνιο, ας γνωρίζουν καλά όσοι καταστρέφουν το παρόν και το μέλλον μας, ότι οι φοιτητές θα είναι στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων των πλατειών, αλλά και πλάι σε κάθε άλλο αγωνιζόμενο κλάδο. Όλοι μαζί μπορούμε να τους ανατρέψουμε!!!

ΔΕ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΑΣ
ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Σε κάθε γωνιά του κόσμου η νεολαία εξεγείρεται. Από τη μακρινή Χιλή και τις συγκρούσεις των φοιτητών επί τρεις μήνες για τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση, μέχρι τους συγκλονιστικούς αγώνες των Άγγλων φοιτητών απέναντι στα δίδακτρα, μια ολόκληρη γενιά αγωνίζεται για το μέλλον της. Πιάνοντας το νήμα από τους αγώνες του φοιτητικού κινήματος στον τόπο μας τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια ας τολμήσουμε συνεχίσουμε.

Δίπλα μας στέκουν όσοι αγωνίστηκαν το ’79 ανάντια στο ν.815 και κατάφεραν να τον οδηγήσουν στην απόσυρση. Όσοι το ’90-’91 αγωνίστηκαν απέναντι στον Κοντογιαννόπουλο και τον οδήγησαν στην παραίτηση από τη θέση του Υπουργού Παιδείας. Όσοι το ’98 εξασφάλισαν την αποτυχία της μεταρρύθμισης Αρσένη. Αλλά και όλοι εμείς, που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουμε αγωνιστεί ενάντια νόμο Γιαννάκου και έχουμε ανατρέψει την αναθεώρηση του άρθρου 16, χρωστάμε στους εαυτούς μας να υπερασπιστούμε το δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό πανεπιστήμιο.

Αν κάποιες προηγούμενες γενιές δώσανε τη μάχη για ανεξαρτησία και ελευθερία εβδομήντα χρόνια πριν. Αν κάποια γενιά αγωνίστηκε και έδωσε τη ζωή της για να υπερασπιστεί τη δημοκρατία, και πάλεψε για δημοκρατικές και κοινωνικές κατκτήσεις. Ήρθε η ώρα για τη δική μας γενιά να γράψει τη δική της ιστορία.

Δεν συναινούμε. Δεν υποχωρούμε. Δεν τρομοκρατούμαστε. Θα νικήσουμε!!!
Απαιτούμε:
 • Ανατροπή του νόμου-εκτρώματος ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ. Καμία σκέψη για εφαρμογή του.
 • Ανατροπή του Μνημονίου, της κυβέρνησης. ΠΑΣΟΚ και κάθε άλλης που θα συνεχίζει τον πόλεμο ενάντια μας. Ανυπακοή στις κατευθύνσεις ΕΕ-ΔΝΤ σε εργασία, εκπαίδευση, δημοκρατία. Έξω η τρόικα
 • Κατάργηση των Κολλεγίων και κάθε μορφής ιδιωτικής εκπαίδευσης.Ανατροπή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του συντάγματος.Απόσυρση των νόμων για Αξιολόγηση, ΙΔΒΕ, ΔΟΑΤΑΠ.
 • Να καταργηθεί το επαίσχυντο Σύμφωνο πρώτης Απασχόλησης για τη νεολαία που ορίζει πρώτο μισθό τα 592
 • Ανατροπή της εγκυκλίου για την περικοπή των συγγραμμάτων. Καμία μείωση των φοιτητικών παροχών.
 • Καμία σκέψη για δύο κύκλους σπουδών, για bachelor και master και την εισαγωγή πιστωτικών μονάδων (credits)
 • Κάτω τα χέρια από το άσυλοαπαιτούμε την πλήρη κατοχύρωσή του, το άσυλο ανήκει σε όλο το λαό. Όχι στην ποινικοποίηση των συλλογικών αγώνων και των μαχητικών πρακτικών του φοιτητικού κινήματος.
 • Να μην εφαρμοστούν οι αποφάσεις Μπολώνια, Πράγα, Βερολίνο, Λονδίνο. Να γινεί η Ελλάδα ο σπασμένος κρίκος του Κοινού Ευρωπαικού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Καμία επιβολή ενοικίου στις φοιτητικές εστίες.
 • Άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων από φοιτητικές και εργατικές κινητοποιήσεις. Κάτω ο τρομονόμος.
Διεκδικούμε:
 • Ένα ενιαίο και αδιάσπαστο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο με όλα τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα σε αυτό. Όχι σε ειδικεύσεις, διασπάσεις, κατατμήσεις.
 • Ανθρώπινοι ρυθμοί σπουδών.Δωρεάν σίτιση, στέγαση, συγγράμματα και συγκοινωνίες για όλους. Αύξηση των δαπανών για όλες τις φοιτητικές παροχές.
 • Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής απασχόλησης σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις.
 • Λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους. Πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους. Μείωση του ορίου συνταξιοδότησης. Γενναία αύξηση των συντάξεων και των μισθών. Γενναία μείωση της εργατικής εισφοράς για την ασφάλιση.
 • Δεν πληρώνουμε το χρέος τους. Λεφτά για την Παιδεία, την Υγεία, τις κοινωνικές παροχές, όχι για τις τράπεζες και τους επιχειρηματίες

Αποφασίζουμε:
 • Νέο Γύρο Συνελεύσεων και Καταλήψεων σε όλες τις σχολές. Καλούμε όλους τους φοιτητές σε όλη την Ελλάδα να συνεχίσουν με συνελεύσεις- καταλήψεις- διαδηλώσεις
 • Πορεία το Σάββατο 3 Σεπτέμβρη από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα και στήριξη της νέας έναρξης του κινήματος των πλατειών. Ο αγώνας μας είναι κοινός. Όλη η πλατεία μια σχολή, κάθε σχολή και μια πλατεία.
 • Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ. Πανελλαδική εμφάνιση του φοιτητικού κινήματος μαζί με τον υπόλοιπο αγωνιζόμενο λαό.
 • Πανεκπαιδευτική διαδήλωση στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Σεπτέμβρη
 • Ανασυγκρότηση, βελτίωση και διεύρυνση του Πανελλαδικού Συντονιστικού Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων πάνω στις Γενικές Συνελεύσεις. Καλούμε τους Φοιτητικούς Συλλόγους και τις Συντονιστικές Επιτροπές Κατάληψης να συζητήσουν για τη δημοκρατική ανασύγκροτηση του Οργάνου.
 • Καλούμε σε διοργάνωση εξώστρεφων δράσεων ενημέρωσης και στη δημιουργία κέντρων αγώνα του Φοιτητικού Κινήματος