Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

ΑΡΠΑΓΗ ΣΠΙΤΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΕΣ-ΕΞΠΡΕΣ

Aρπαγή σπιτιών με δίκες-εξπρές ανοίγει η κυβέρνηση με τροπολογία-κόλαφο που κατέθεσε χθες το απόγευμα στη Βουλή, κατ' εντολή των δανειστών, λίγο προτού περάσει το Μνημόνιο-τέρας. Με την τροπολογία διορίζονται άρον άρον 54 δικαστές που θα στελεχώσουν ειδικού τύπου Ειρηνοδικεία, ώστε να κλείσουν σε πρώτη φάση 130.000 εκκρεμείς υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Παράλληλα, στο νέο Μνημόνιο προβλέπεται ότι για την εξαίρεση από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας θα επιβληθούν κριτήρια που θα προσδιοριστούν με υπουργική απόφαση ύστερα από έναν μήνα, με κυριότερο αυτό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό όριο θα είναι πολύ χαμηλότερο από τα 300.000 ευρώ και αναμένεται να κυμανθεί στα 200.000 ευρώ ή και χαμηλότερα! Η επίμαχη τροπολογία προβλέπει «fast track» δικαστική διαδικασία για υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών που ζητούν να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη (νόμος 3869/2010), προχωρώντας στη σύσταση ειδικού τμήματος ή τμημάτων στα Ειρηνοδικεία για την εκδίκαση αποκλειστικά των υποθέσεων αυτών. Τα… Κατσελοδικεία θα στελεχωθούν από 54 ειρηνοδίκες, για την πρόσληψη των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικός διαγωνισμός. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων ειρηνοδικών αυξάνεται κατά 140, στους 916, ανά την επικράτεια, ενώ θα γίνουν και προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων. Η αίτηση κάθε οφειλέτη προβλέπεται να εξετάζεται υποχρεωτικά εντός έξι μηνών από το δικαστήριο. Στο μεσοδιάστημα, ο δανειολήπτης θα πρέπει να πληρώνει ένα ποσό «έναντι» δόσης, το οποίο θα αντιστοιχεί στο 10% των μηνιαίων χρεών, με ελάχιστο όριο τα 40 ευρώ.

Σε έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου με το νέο Μνημόνιο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα εκδοθεί κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Δικαιοσύνης, η οποία θα καθορίζει τα κριτήρια εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.
Τα κριτήρια αυτά θα αφορούν την αντικειμενική αξία του ακινήτου, το ύψος των συνολικών οφειλών και το μεικτό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Παρότι η κυβέρνηση είχε προαναγγείλει ως πιθανότερο όριο αντικειμενικής αξίας τα 300.000 ευρώ, όλα δείχνουν ότι ο πήχης θα μπει χαμηλότερα, ενώ το όριο για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα αναμένεται να οριστεί στα 35.000 ευρώ.
Με την ίδια τροπολογία ορίζεται ότι οφειλές προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μπορούν να ρυθμιστούν και αυτές με βάση τον νόμο Κατσέλη, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης έχει και χρέη προς ιδιώτες (τράπεζες).
(πηγή: www.dimokratianews.gr)
Έξωση στην Ισπανία

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Στις 22 Ιουλίου η βουλή ψηφίζει για την κατάσχεση των σπιτιών μας


Επανακαθορίζεται το σύνολο των ρυθμίσεων, αλλά και της όλης φιλοσοφίας της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, με δραματική φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών, ιδίως αναφορικά με τα ζητήματα πλειστηριασμών ακινήτων και την ενίσχυση των προνομίων των Τραπεζών και τον περιορισμό των εν γένει δικαιωμάτων εργαζομένων, δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλιστικών οργανισμών, εγχειρόγραφων δανειστών, υπέρ των προνομίων των εμπραγμάτων προνομιούχων, ήτοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που έρχονται σε συνέχεια σειράς βαρύτατα δυσμενών μέτρων κατά της μικρής και μεσαίας τάξης ή της μικρής ιδιοκτησίας. Ο προτεινόμενος επανακαθορισμός της σειράς κατάταξης των δανειστών στον πίνακα γενικών προνομίων και η κατάργηση της ισχύουσας πρόβλεψης για τη διαίρεση του πλειστηριάσματος σε ποσοστά μετά την ικανοποίηση της τρίτης τάξης αυτών ευνοεί αποκλειστικά τις Τράπεζες, σε βάρος κάθε άλλου δανειστή, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Ολα για τις τράπεζες
Οι δε Τράπεζες αποκτούν συμμετοχή στη διανομή του πλειστηριάσματος ακόμα και με την προσημείωση υποθήκης, χωρίς να είναι αναγκασμένες να την έχουν τρέψει  σε υποθήκη. Η ανωτέρω διαπίστωση περί της προνομιακής μεταχείρισης των Τραπεζών δεν είναι μόνο δική μας. Απαντά σαφώς και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: «Από τις προτεινόμενες διατάξεις ενδέχεται να προκληθεί απώλεια εσόδων του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, λόγω της αποδυνάμωσης των ισχυόντων σήμερα προνομίων τους στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης»!  Τούτο ομολογούν δημόσια – επιτρέψτε μου κατά κυνικό τρόπο – και οι αρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης: «Η εν λόγω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και των ανωτέρω φορέων κατά περίπτωση»!
Δηλ. δίνουν προνόμια στις Τράπεζες και στη συνέχεια αναζητείται η κάλυψη αυτής της συνειδητής δημοσιονομικής απώλειας πάλι μέσω προδήλως νέων φορολογικών ρυθμίσεων σε βάρος του πολίτη αυτής της χώρας!  

Ειδικότερα επί των διατάξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης:

Άρθρο 934 ΚΠολΔ Περιορίζονται ασφυκτικά οι χρόνοι προσβολής των πράξεων της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, αφού όλες οι πράξεις της προδικασίας και κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι και την κατάσχεση προσβάλλονται μέσα σε προθεσμία 45 ημερών, όταν, σε αντίθεση με τον ισχύοντα ΚΠολΔ, οι πράξεις της προδικασίας και της αμφισβήτησης της απαίτησης προσβάλλονται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κατάσχεση, η δε κατάσχεση προσβάλλεται μέχρι την έναρξη του πλειστηριασμού. Επίσης η προθεσμία προσβολής του πλειστηριασμού των ακινήτων περιορίζεται στις εξήντα ημέρες από τη μεταγραφή της κατακυρωτικής έκθεσης, ενώ με τον ισχύοντα ΚΠολΔ στις ενενήντα ημέρες. Ο περιορισμός των προθεσμιών θέτει ασφυκτικά χρονικά περιθώρια αντίδρασης στον οφειλέτη, ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται έρευνα για την συγκέντρωση στοιχείων, όπως είναι λ.χ. έρευνα προς αντίκρουση των στοιχείων κίνησης αλληλόχρεου λογαριασμού σε αντίστοιχη σύμβαση με πιστωτικό ίδρυμα, μετά το κλείσιμο του οποίου επισπεύδεται διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.
Άρθρο 937 ΚΠολΔ Σε περίπτωση εκτέλεσης που στηρίζεται σε δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, κατά της απόφασης που εκδίδεται επί της ανακοπής επιτρέπεται μόνο η άσκηση έφεσης. Αμφίβολης νομιμότητας, από πλευράς Συνταγματικού και Ευρωπαϊκού δικαίου, διάταξη η οποία στερεί τον οφειλέτη να προσφύγει για τελική δικαστική κρίση αναφορικά με την επισπευδόμενη εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης από τον Άρειο Πάγο, ο οποίος με την μέχρι σήμερα νομολογία του ερμήνευε και διέπλαθε το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης.Διάταξη που ευνοεί κυρίως τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων οι εκτελεστοί τίτλοι περιορίζονται αποκλειστικά στις διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις.


Άρθρο 971 ΚΠολΔ Στερείται ο οφειλέτης του δικαιώματος να ασκήσει αναίρεση κατά της απόφασηςτης ανακοπής του με την οποία προσβάλλει αναγγελία δανειστή. Τούτο έχει ως συνέπεια τη διανομή του πλειστηριάσματος συντομότερα, διάταξη που ευνοεί κυρίως τις τράπεζες, οι οποίες αναγγέλλονται σε πλειστηριασμούς που επισπεύδουν άλλες τράπεζες.


Άρθρο 972 ΚΠολΔ Με τη διάταξη της §1β προβλέπεται, ότι η αναγγελία πρέπει να επιδοθεί στον συμβολαιογράφο το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό και μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση, σε αντίθεση με την ισχύοντα ΚΠολΔ που προβλέπει δεκαπενθήμερη προθεσμία μετά τον πλειστηριασμό. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να εξοβελίζονται, κατ΄ αποτέλεσμα, οι απλοί δανειστές από την διαδικασία των πλειστηριασμών, αφού οι τράπεζες έχοντας οργανωμένες υπηρεσίες θα μπορούν να παρακολουθούν αυτούς και να γνωρίζουν την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής τους, σε αντίθεση με τους πρώτους που ήδη πριν την διεξαγωγή του πλειστηριασμού, θα έχουν απωλέσει την προθεσμία της αναγγελίας και εντεύθεν της ικανοποίησής τους από το πλειστηρίασμα. Το σοβαρότατο όμως πρόβλημα που θα δημιουργήσει η διάταξη αυτή, είναι το γεγονός, ότι στη περίπτωση που επισπεύδεται πλειστηριασμός κατά του οφειλέτη, τότε οι τράπεζες, όπως και κάθε άλλος δανειστής, ακριβώς για να αναγγελθούν εμπρόθεσμα πριν από τον πλειστηριασμό, θα αναγκασθούν να καταγγείλουν και τις δικές τους δανειακές συμβάσεις, αυξάνοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο των αριθμό των κόκκινων δανείων.


Άρθρο 975 ΚΠολΔ Με την εν λόγω διάταξη περιορίζεται το προνόμιο των δικηγόρων στον πίνακα κατάταξης μόνο στις αμοιβές, έξοδα και αποζημιώσεις, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή κήρυξης της πτώχευσης όταν αυτοί (δικηγόροι) αμείβονται με 3 πάγια περιοδική αμοιβή, θέτοντας έτσι εκποδών (σε αντίθεση με την ισχύουσα διάταξη «κατά υπόθεση») το σύνολο των αμοιβών που προέρχονται από την λοιπή δικηγορική ύλη της πλειοψηφίας των δικηγόρων που δεν παρέχουν έμμισθες υπηρεσίες. Έτσι λ.χ. αμοιβές από εργολαβικό ή αμοιβή υπολογιζόμενη κατ΄ αποκοπή ανά υπόθεση δεν τυγχάνουν υπό την νέα διάταξη κανενός προνομίου.

Άρθρο 977 ΚΠολΔ Στη διάταξη αυτή και συγκεκριμένα στην §3 προβλέπεται, μεταξύ των άλλων, συμμετοχή στη διανομή του πλειστηριάσματος και των προσημειούχων δανειστών εις τρόπο ώστε οι απαιτήσεις με ειδικό προνόμιο (υποθήκη) του άρθρου 976 να ικανοποιούνται έως το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%), οι απαιτήσεις με γενικό προνόμιο του άρθρου 975 (δικηγορικές αμοιβές, αμοιβές εργαζομένων, απαιτήσεις δημοσίου για ΦΠΑ, απαιτήσεις οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης) έως το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και οι μη προνομιούχες απαιτήσεις (προσημειώσεις) έως το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού του πλειστηριάσματος που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές συμμέτρως. Περαιτέρω προβλέπεται, ότι αν συντρέχουν απαιτήσεις του άρθρου 975 και μη προνομιούχες απαιτήσεις, οι απαιτήσεις του άρθρου 975 ικανοποιούνται σε ποσοστό έως το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ποσού του πλειστηριάσματος, που πρέπει να διανεμηθεί στους πιστωτές, ενώ οι μη προνομιούχοι ικανοποιούνται στο υπόλοιπο ποσοστό συμμέτρως. Διάταξη η οποία ευνοεί αποκλειστικά τις τράπεζες, σε βάρος των εργαζομένων, δικηγόρων, αλλά και απέναντι ακόμα και στο ελληνικό δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αφού οι πρώτες αποκτούν κατ΄ αυτόν τον τρόπο συμμετοχή στη διανομή του πλειστηριάσματος ακόμα και με την προσημείωση υποθήκης, χωρίς να είναι αναγκασμένες να την έχουν τρέψει προηγουμένως σε υποθήκη.


Άρθρα 993 & 995 ΚΠολΔ Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης. Επίσης, ως τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ακινήτου ορίζεται η εμπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης, 4 διάταξη η οποία θα οδηγήσει σε αυθαιρεσίες, αφού, στη ρευστή οικονομική κατάσταση την οποία διέρχεται η χώρα, λόγω της οικονομικής κρίσης, είναι εύκολο κυρίως για τις τράπεζες να προσδιορίζουν μικρές εμπορικές αξίες, σε βλάβη των συμφερόντων των οφειλετών που θα αποσβένουν αντίστοιχα μικρότερο ποσό χρέους και το κέρδος των τραπεζών θα συνίσταται έτσι αφενός μεν ότι το υπόλοιπο της οφειλής του δανειολήπτη θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, αφετέρου δε η ίδια η τράπεζα μπορεί να πλειοδοτήσει και κατ΄ αυτόν τον τρόπο να αποκτά περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών σε χαμηλές (εμπορικές) αξίες.

Βουβές Δίκες – Δίκες χωρίς μάρτυρες – κατάλυση κάθε έννοια δικαίου


Άρθρο 1009 ΚΠολΔ Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται, ότι αν το ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν μισθωμένο για την άσκηση σε αυτό επιχείρησης, ο υπερθεματιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη μίσθωση, οπότε αυτή λύεται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την καταγγελία, διάταξη που θέτει σε δυσμενέστατη θέση τον καλόπιστο μισθωτή – επαγγελματία, ο οποίος πέρα από την απώλεια του μισθίου θα έχει και τεράστια οικονομική ζημία στη περίπτωση που θα έχει προβεί, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, σε επενδύσεις στο μίσθιο που πλειστηριάσθηκε.
Καταργείται η εμμάρτυρη απόδειξη με αποτέλεσμα να καθίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η αποδεικτική διαδικασία και να αναιρείται κάθε έννοια δίκαιης δίκης(άρθρο 237 επ. ΚΠολΔ).  Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις αλλαγές στην τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων: Αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι, εν προκειμένω, υιοθετείται ένα «πρότυπο δίκης» που στηρίζεται στην έγγραφη διαδικασία, στην έγγραφη διεξαγωγή των αποδείξεων. Το εν λόγω «πρότυπο» δομείται στη βάση ανελαστικών προθεσμιών και μιας φερόμενης απλοποίησης της όλης διαδικασίας. Η προφορική συζήτηση της υπόθεσης, η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο κατ’ αρχάς καταργείται.
Αυτή η βουβή συζήτηση μπορεί μάλιστα να λάβει χώρα χωρίς την παρουσία διαδίκων ή  πληρεξουσίων δικηγόρων!
Στη συνέχεια, προβλέπεται η δυνατότητα να επαναληφθεί η συζήτηση, δηλαδή να υπάρξει κατ’ αντιδικία προφορική εξέταση του μάρτυρα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από το δικαστήριο και σε περίπτωση Πολυμελούς Δικαστηρίου τούτη διεξάγεται μόνον ενώπιον του Εισηγητή και όχι της όλης σύνθεσης! Είναι ευνόητο ότι έτσι τίθεται εκποδών η «ουσία» της διάσκεψης του Δικαστηρίου, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση. Καταστρατηγείται δε ουσιαστικά η αρχή του φυσικού δικαστή.
Οι αντιρρήσεις, λοιπόν, που έχουν αναπτυχθεί επί των εν λόγω ρυθμίσεων είναι πολλές και άκρως σοβαρές. Ενδεικτικά: Ουσιαστικά αναιρούνται οι θεμελιώδεις αρχές της αμεσότητας και της προφορικότητας που διέπουν μέχρι σήμερα την πολιτική δίκη.
Στο σημείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η αναφορά στην ακόλουθη σκέψη των συντακτών του νομοσχεδίου, στο βαθμό που αποτέλεσε «δεδομένο» για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις:
«Είναι  σαφές ότι η συζήτηση στο ακροατήριο αντιμετωπίζεται …ως μια κενή περιεχομένου αλλά και επιβαρύνουσα τυπικότητα (!)». Και τίθεται το ερώτημα: Με ποιο κριτήριο υπολαμβάνεται η τήρηση θεμελιωδών αρχών ως μια ενοχλητική τυπικότητα;

Οι δικονομικοί τύποι ήσαν και είναι πάντοτε οι ασφαλιστικές δικλείδες για την αποτροπή αυθαιρεσιών και για την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου. Διατηρούνται τα υψηλά παράβολα η καταβολή του δικαστικού ενσήμου κατά τη συζήτηση της αγωγής, ακόμη κι αν το αίτημα είναι αναγνωριστικό, με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνονται τα προβλήματα που ήδη ανακύπτουν στην πράξη και να εμποδίζεται η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη.
Η παραβίαση μάλιστα του εν λόγω δικαιώματος έχει ήδη καταδειχθεί με αποφάσεις δικαστηρίων ουσίας, που νομολόγησαν περί της αντισυνταγματικότητας των σχετικών ρυθμίσεων. Και σ’ αυτό το δικαίωμα και σ΄αυτές τις δικαστικές αποφάσεις κώφευσαν οι συντάκτες του νομοσχεδίου.
Προτείνεται επαναφορά της επιβολής προσωρινής κράτησης και κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις. Παρά την πρόβλεψη εξαίρεσης, σε περίπτωση που –πάντως- αποδεικνύεται η αδυναμία εκπλήρωσης της χρηματικής οφειλής, η προτεινόμενη διάταξη, ως κανόνας, είναι αμφίβολης συμβατότητας με την ΕΣΔΑ. Το συμπέρασμα του ΔΣΑ Είναι ευνόητο ότι η αδιάλλακτη στάση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στις παραπάνω ρυθμίσεις συνιστά απρόκλητη επίθεση όχι μόνον κατά της νομικής κοινότητας, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας, η οποία συνεχίζει να βάλλεται.


Ουσιαστική στόχευση των ρυθμίσεων δεν είναι η ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης , αλλά η εξυπηρέτηση συμφερόντων των Τραπεζών. Η νομική κοινότητα ομονοεί ότι εν λόγω νομοσχέδιο όχι μόνον δεν συμβάλλει στην επιτάχυνση της πολιτικής δίκης, αλλά αντίθετα επιτείνει στην επιβράδυνση της πολιτικής δίκης. Θα προκαλέσει στην πράξη σοβαρά προβλήματα εφαρμογής, ανασφάλεια δικαίου και εν τέλει έλλειμμα δικαιοσύνης. Στα παραπάνω συνημμένα αρχεία, μπορείτε να δείτε ολόκληρα τα κείμενα της αιτιολογικής έκθεσης καθώς και των τροποποιήσεων του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως κατατέθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή.
(Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών)

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση Ε.Α.Α.Κ για το δημοψήφισμα


ΤΟ “ΟΧΙ” ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!

Η πολύμηνη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τους “θεσμούς” (ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ), η οποία κατέληξε σε “ναυάγιο” τις προηγούμενες μέρες έπειτα από τις σκληρές απαιτήσεις των δανειστών για νέα δυσβάστακτα μέτρα, επιβεβαιώνει το εξής: δεν μπορεί να υπάρξει καμία φιλολαϊκή διαπραγμάτευση και πόσο μάλλον φιλολαϊκή πολιτική, εντός των ιμπεριαλιστικών μηχανισμών της ΕΕ και του ΔΝΤ. Γίνεται ξεκάθαρο ότι Ευρωπαϊκή 'Ενωση και Ευρωζώνη σημαίνουν μνημόνια διαρκείας, φτώχεια και λιτότητα, επιτροπεία, ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και κατάλυση κάθε έννοιας λαϊκής κυριαρχίας. Γίνεται ξεκάθαρο σε κάθε 'Έλληνα και Ευρωπαίο εργαζόμενο ότι η ΕΕ του κεφαλαίου, των πολυεθνικών και των τραπεζιτών “δεν αλλάζει” και όταν αλλάζει, γίνεται ακόμα πιο αντιδραστική, ακόμα πιο αντιλαϊκή και εκμεταλλευτική προς τους λαούς. Γίνεται ξεκάθαρο σε κάθε νέο ότι η ΕΕ σημαίνει ανεργία ή μετανάστευση και στην καλύτερη περίπτωση ελαστικές σχέσεις εργασίας και μισθούς πείνας.

Η κυβέρνηση, κάτω από τα συνθήματα “ούτε ρήξη, ούτε υποταγή” και “εύρεση μιας αμοιβαίας επωφελούς λύσης”, προσπάθησε να έρθει σε συμφωνία με τους “θεσμούς”, προτείνοντας ένα νέο μνημόνιο, σε αντάλλαγμα με την ρύθμιση του ελληνικού χρέους (αφού πρώτα είχε δεσμευτεί για την αποπληρωμή του συνόλου του). Η άρνηση από πλευράς ΕΕ και ΔΝΤ και η αντιπρόταση ενός άλλου μνημονίου, ακόμα πιο σκληρού και δυσβάστακτου, δείχνει ότι το μαύρο μέτωπο του κεφαλαίου, επιδιώκει την συνέχιση της πιο βάρβαρης εκμετάλλευσης και παράλληλα την παραδειγματική τιμωρία του ελληνικού λαού, ώστε να καταστήσει σαφές σε όλους τους λαούς της Ευρώπης ότι τα μνημόνια, η λιτότητα και οι αντιλαϊκές πολιτικές είναι μονόδρομος

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ήρθε η αναγγελία της κυβέρνησης για δημοψήφισμα με ερώτημα το “ναι ή όχι στην πρόταση των δανειστών”. Η απόφαση αυτή έρχεται κάτω από την πίεση των λαϊκών διαθέσεων να μπει τέρμα σε αυτή την πολιτική και από τη μαζική αντίσταση στο συμβιβασμό της κυβέρνησης με την ΕΕ και το ΔΝΤ, η οποία ανάγκασε την κυβέρνηση να μην δεχτεί την πρόταση των δανειστών.

Απέναντι στο δημοψήφισμα στάθηκε από την πρώτη στιγμή η “δεξιά” αντιπολίτευση των “μένουμε Ευρώπη”, των μνημονιακών ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ και λοιπών μεγαλοδημοσιογράφων, οι οποίοι επανέφεραν τα εκβιαστικά διλλήματα του τύπου “μνημόνιο ή χρεοκοπία” και “ευρώ ή χάος”. Αποτελούν το μέτωπο του “ΝΑΙ”, τους πιο ξεκάθαρους εκπροσώπους των νεοφιλελεύθερων-αντιλαϊκών πολιτικών και αυτούς που τα ταξικά συμφέροντα που εκπροσωπούν ταυτίζονται με τη συνέχιση των μνημονίων και την σκληρή εκμετάλλευση των εργαζόμενων.

Από την άλλη, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ζήτησε το “ΟΧΙ” του ελληνικού λαού, εντάσσοντας το όμως, στην λογική της συνέχισης των διαπραγματεύσεων για έναν “έντιμο συμβιβασμό”, εντός του ευρώ και της ΕΕ. Το “ΟΧΙ” που ζητάει η κυβέρνηση, αποτελεί “ΝΑΙ” στην δική της πρόταση-συμφωνία, στις 47 μνημονιακές σελίδες συνέχισης της αντιλαϊκής πολιτικής που κατέθεσε προς τους δανειστές. Η τελευταία επιστολή του Τσίπρα στους «θεσμούς»  λίγο πριν την εκπνοή του τρέχοντος «προγράμματος» με την οποία αποδέχεται τις προτάσεις των «εταίρων» με μικρο-αλλαγές, επιβεβαιώνει την κατεύθυνση αυτή.

Το δίλλημα για τη νεολαία και τον λαό δεν πρέπει να είναι ποιο μνημόνιο θα επιλέξει: των “θεσμών” ή της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Το πραγματικό δίλημμα για τη νεολαία και το λαό είναι ποια πολιτική θα επιλέξει: αυτή της συνέχισης των αντιλαϊκών μνημονίων,  όποια μορφή και αν πάρουν ή αυτή που βάζει τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα στο προσκήνιο και έρχεται σε ρήξη με το κεφάλαιο και τους μηχανισμούς του.

Το “ΟΧΙ” που πρέπει να εκφράσει ο λαός είναι διαφορετικό από της κυβέρνησης!

Είναι το “ΟΧΙ” απέναντι :
·    στους εκβιασμούς των δανειστών,
·    στην μνημονιακή πρόταση της κυβέρνησης,
·    σε ΕΕ και Ευρωζώνη.

Το αναγκαίο μαχητικό και αγωνιστικό “ΟΧΙ” της νεολαίας, των εργαζόμενων και των ανέργων είναι αυτό που διεκδικεί: κατάργηση όλων των μνημονίων, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, πλήρη εργασιακά δικαιώματα,  παύση πληρωμών και διαγραφή του χρέους, έξοδο από ΕΕ/Ευρωζώνη, εθνικοποίηση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων κάτω από εργατικό/κοινωνικό έλεγχο.

Με ένα τέτοιο πολιτικό περιεχόμενο και πλαίσιο διεκδικήσεων το λαϊκό κίνημα να γίνει ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων και ο παράγοντας που θα καθορίσει την ατζέντα των γεγονότων. Να αποκρούσει κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης και εκτόνωσης της οργής από όσους το επιχειρούν. Το φοιτητικό κίνημα και η νεολαία πρέπει να απαντήσουν με ένα αγωνιστικό και ανυπότακτο “ΟΧΙ” μέσα από τους μαζικούς και μαχητικούς αγώνες ανατροπής παλιών και νέων μνημονίων, αλλά και μέσα από όποια κάλπη στηθεί.

Ειδικά η νεολαία που αποτέλεσε το πιο σκληρά πληττόμενο κομμάτι από τις μνημονιακές πολιτικές, έχει κάθε συμφέρον να αντιπαλέψει όλα τα μνημόνια, παλιά και νέα. Τόσο η σπουδάζουσα νεολαία, που οι εφαρμοζόμενες πολιτικές της ΕΕ για τα πανεπιστήμια δυσχεραίνουν αρκετά τους όρους φοίτησής της, διαλύουν τα πτυχία της και καταστρέφουν το εργασιακό της μέλλον, όσο και η εργαζόμενη νεολαία του “60% ανεργία”, των voucher, της ελαστικής απασχόλησης, των μισθών πείνας και των ανύπαρκτων εργασιακών δικαιωμάτων. Για να βρουν οι νέοι άνεργοι δουλειά με αξιοπρεπείς όρους, για να λειτουργήσουν τα δημόσια και δωρεάν πανεπιστήμια, για να κερδίσουν τα δικαιώματα και οι ανάγκες της νεολαίας και του κόσμου της εργασίας, είναι απαραίτητη ανάγκη η νίκη του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα της Κυριακής, η ανατροπή παλιών και νέων μνημονίων.

Το “ΟΧΙ” στα μνημόνια πρέπει να συνοδευτεί με ένα μεγάλο “ΝΑΙ” στον άλλο δρόμο που περνάει μέσα από την ρήξη με την ΕΕ και το ΔΝΤ και την αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης του μαύρου μετώπου του κεφαλαίου. Μέσα από ένα νέο γύρο νεολαιίστικων και λαϊκών αγώνων να σταλεί μήνυμα  φόβου στους “δυνάστες” των ζωών μας και μήνυμα ελπίδας στους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου, για μια κοινή διεθνιστική πάλη με στόχο την απελευθέρωση από τα δεσμά του κεφαλαίου.

ΕΑΑΚ σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Τρόμος και αθλιότητα στην TV

To ιδιοκτησιακό πλέγμα στα ελληνικά ΜΜΕ
 -------
"Η από αέρος ρίψη προπαγανδιστικών φυλλαδίων σε καιρό πολέμου είναι μια παλιά τακτική που σκοπό έχει να κάμψει το ηθικό του «εχθρού», μάχιμων και αμάχων, προειδοποιώντας, τρομοκρατώντας, ζητώντας την παράδοση. Αν υπήρχε ένα Παγκόσμιο Μουσείο Προπαγάνδας, ο επισκέπτης θα ριγούσε με το μακάβριο περιεχόμενο κάποιων φέιγ βολάν όπως «Μην καίτε ξύλα για να ζεσταθείτε, θα χρειαστούν για να στήσετε σταυρούς στους τάφους σας»."

Είναι κοινός τόπος για όλους σχεδόν πλέον ότι τα συστημικά ΜΜΕ και ειδικότερα η τηλεόραση που έχει και τη μεγαλύτερη δύναμη να επιδρά έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συστηματική πλύση εγκεφάλου των ανθρωπων και όχι φυσικά κάποιου είδους "αντικειμενική" ενημέρωση. Στόχος είναι αφενός η διαμόρφωση ενός τύπου ανθρώπου που θα σκέφτεται, θα αισθάνεται και θα ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, παραγωγικό και αποδοτικό για τα συμφέροντα του Κεφαλαίου, και αφετέρου η εμπέδωση συγκεκριμένης κατά καιρούς πολιτικής στάσης την οποία υπαγορεύουν τόσο τα ειδικότερα συμφέροντα των μεγαλοκαπιταλιστών-ιδιοκτητών των καναλιών όσο και τα "μακροσυμφέροντα" της τάξης τους. Ο τρόμος αποτελεί πάντα βασικό εργαλείο και έχει ξεκάθαρο στόχο την παθητικοποίηση του "τηλεθεατή-πολίτη", οι εργαζόμενοι, οι καταπιεσμένοι δεν πρέπει να έχουν λόγο για την επόμενη μέρα, δεν πρέπει να έχουν καν συνείδηση της κοινωνικής ταυτότητάς τους. Το λόγο πρέπει να τον έχουν οι αγορές, οι οίκοι αξιολόγησης, οι «θεσμοί», το βαθύ επιχειρηματικό κράτος. Η επόμενη μέρα δεν πρέπει να είναι δική μας, αλλά δική τους...

------

Ο ΑΝΤ1 προειδοποιεί για τις εκλογές!

Πάκοι με 50ευρα κομμένοι αν δεν κάτσετε φρόνιμα

Το αρχείο του MEGA...

Το CSI Βουλή ρεπορτάζ του Γιώργου Καραιβάζ

Je suis Συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ

ΚΟΥ-ΚΛΟΥΞ-ΚΛΑΝ εναντίον Γιώργου Μπόμπολα

Ο Γιώργος Καραιβάζ και οι ιπτάμενοι αναρχικοί

O Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ λόγω Champons League

Ολα ωραία και καλά με το να είναι κανείς φασίστας

Ερχεται βιβλική καταστροφήΟ Αυτιάς συνομιλεί 3 φορές με το βίντεο Ψωμιάδη. Για τόσο ηλίθιους μας περνάνε


Ο συνδικαλισμός πρέπει να πεθάνει! Μόνο μνημόνια στο εξής!


Η Τρέμη κάνει νόημα στον Ευαγγελάτο να κόψει το Γλέζο όταν ξεκινάει να μιλάει για τραπεζίτες


Στο MEGA βάφτισαν «εργαζόμενους του Zara» τους αναρχικούς που έσβησαν τη φωτιά


Όταν το βίντεο που κατέγραφε τη δολοφονία του Αλέξη διασκευάστηκε με σκηνοθετική διάθεση από το MEGA

------

Συμπέρασμα