Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Αποτελέσματα Εκλογών του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής 2013


Ψήφισαν       Εγκυρα             Άκυρα

2013: 1447      1386                     61

2012: 1501      1450                     51


               2013               2012 Μεταβολή

Παράταξη Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι Ποσοστό Ψήφοι

ΔΑΠ        531 38,31% 672 46,34% -141 -8.03%

ΕΑΑΚ* 255 18,40% 212 14,62% +43 +3.78%

ΑΡΕΝ 233 16,81% 213 14,69% +20 +2.12%

ΠΚΣ        224 16,16% 191 13,17% +33 +2.99%

ΠΑΣΠ 74 5,34% 106 7,31% -32 -1.97%

Λευκά 50 3,61% 41 2,83% +9 +0.78%

Αγ. Κιν. 19 1,37%     15 1,03% +4 +0.34%


Εδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου:

ΔΑΠ   3

ΕΑΑΚ  2

ΑΡΕΝ  2

ΠΚΣ    1

ΠΑΣΠ  1


*ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ-ΡΑΠαΝ/ΣΑΦΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου