Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Τα νέα Συμβούλια Ιδρύματος


"Η συγκρότηση σε σώμα του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−νών σύμφωνα με το ν.4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:1. Μπερτσιμάς Δημήτριος του Iωάννη, με αρ. διαβατη−ρίου ΑΗ 4321659, Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας του Πανεπιστημίου ΜΙΤ, ως Πρόεδρος.2. Δημόπουλος Μελέτιος−Αθανάσιος του Κωνσταντί−νου, με ΑΔΤ ΑΚ 082135, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος. 3. Κιντή Βασιλική του Παναγιώτη με ΑΔΤ Κ 294398, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μεθοδολο−γίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εσω−τερικό μέλος.4. Κρεατσάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Κ 217716, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εσωτερικό μέλος.5. Ματζουράνη Ελένη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΕ 620872, Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−νεπιστημίου Αθηνών, ως εσωτερικό μέλος. 6. Μπουρνόβα Ευγενία του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Σ 205529, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οι−κονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εσωτερικό μέλος.7. Παπαγεωργίου Χαράλαμπος του Θεόδωρου, με ΑΔΤ Μ 324206, Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματι−κών, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εσωτερικό μέλος.8. Σιούτη Γλυκερία του Πάνου, με ΑΔΤ Ξ 118877, Καθη−γήτρια του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδι−στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως εσωτερικό μέλος.9. Σφηκόπουλος Θωμάς του Όμηρου, με ΑΔΤ Κ 218931, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοι−νωνιών, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−πιστημίου Αθηνών, ως εσωτερικό μέλος.10. Κατσανέβας Σταύρος του Μαρίνου, με αρ. διαβα−τηρίου ΑΕ 6201041, Αστροσωματιδιακός Φυσικός, Καθη−γητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Παρισίων−VII, Γαλλία, ως εξωτερικό μέλος.11. Νεχαμάς Αλέξανδρος του Αλβέρτου, με αρ. διαβα−τηρίου US 443144632, Καθηγητής Φιλοσοφίας και Συ−γκριτικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου του Princeton, Η.Π.Α., ως εξωτερικό μέλος.150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)12. Davis Jack του Tζακ, με αρ. διαβατηρίου ΡΤ 2124409, Καθηγητής Ελληνικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Cincinnati, Η.Π.Α., ως εξωτερικό μέλος.13. Τουρκολιάς Αλέξανδρος του Γεωργίου, με αρ. δια−βατηρίου Α 12248022, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, ως εξωτερικό μέλος.14. Τσώκος Γεώργιος του Χρήστου, με αρ. διαβατηρίου ΗΠΑ 490899510, Καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστη−μίου του Harvard, Η.Π.Α., ως εξωτερικό μέλος. Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31−8−2017. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τι λέμε εμείς όμως?

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ THINK-TANK!

Μετά την παρωδία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή συμβουλίων διοίκησης για το ΕΚΠΑ (που κράτησαν 3 ημέρες!) σειρά είχε η ανάδειξη των «εξωτερικών» μελών του συμβουλίου ιδρύματος. Και, σύμφωνα με τη ανακοίνωση που εξέδωσε το ΕΚΠΑ, είναι όλοι, όπως μας είχε υποσχεθεί η κ. Διαμαντοπούλου, «άνθρωποι του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου».

Ανάμεσα στα μέλη του συμβουλίου είναι ο Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Πρόεδρος ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας Κύπρου, Αντιπρόεδρος ΔΣ της ΑΕΓΑ Εθνική Ασφαλιστική, Πρόεδρος της Ένωσης Στελεχών Χρηματοδότησης Ναυτιλίας και Μέλος ΔΣ της Επιτροπής Ναυτικής Διαιτησίας. Επίσης, συμμετέχει ως μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών τραπεζών και εταιριών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, όπως και στο ΔΣ της ΕΧΑΕ και στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Άνθρωπος δηλαδή βαθιά χωμένος στο σάπιο χρηματοοικονομικό σύστημα και ταυτόχρονα στενός συνεργάτης των εφοπλιστών.
Πρόεδρος του συμβουλίου διοίκησης εκλέχθηκε ο Δ. Μπερτσιμάς (στην εικόνα δίπλα), καθηγητής του ΜΙΤ με ειδίκευση στην επιχειρησιακή έρευνα και δημοσιεύσεις στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. 'Επιπλέον έχει συμμετάσχει σε έρευνα για το πώς μπορούν να γίνουν περικοπές στο σύστημα υγείας!

Φαίνεται ξεκάθαρα τι θέλουν θα φέρουν τα συμβούλια διοίκησης μέσα στα πανεπιστήμια. Να γίνεται έρευνα για τους διεθνείς και εγχώριους τοκογλύφους, για το πως μπορούν να συνεχίσουν να μας αφαιμάσσουν μέσω των ληστρικών χρεών, των μηχανισμών στήριξης των τραπεζών και απ' την άλλη να συνεχίζουν τις περικοπές σε παιδεία, υγεία, κοινωνικά αγαθά. Θέλουν να βγαίνουμε απόφοιτοι αναλώσιμοι, υπερεξειδικευμένοι  που θα δουλεύουμε για 400 ευρώ σε επιχειρήσεις-κολοσσούς με κέρδη δισεκατομμυρίων.

Το Πανεπιστήμιο του μνημονίου είναι εδώ! Είναι στις νέες εργασιακές σχέσεις που επιβάλλονται στο εσωτερικό του. Είναι στο κόψιμο των βιβλίων. Είναι στο κλείσιμο των εστιών και την πλήρη κατάργηση της φοιτητικής μέριμνας. Είναι στις «συγχωνεύσεις» με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Είναι στις πιστωτικές μονάδες και στα δίδακτρα που ετοιμάζονται. Είναι η πολιτική της ΕΕ και της Μπολόνια που χρόνια σχεδιάζεται να εφαρμοστεί στα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Το πανεπιστήμιο του μνημονίου  είναι εδώ και διοικείται πλέον από τους αρμόδιους.

Μονόδρομος η ανατροπής τους! Να μπλοκάρουμε στην πράξη την λειτουργία του συμβουλίου, να μην συμμετέχει κανένας φοιτητής σε αυτό, κάθε απόφασή του θα μας βρίσκει απέναντί του!  Δεν δεχόμαστε καμιά περικοπή στη φοιτητική μέριμνα, κανένα κομμένο σύγγραμα. Παλεύουμε για ολόπλευρη μόρφωση και έρευνα για τις ανάγκες της κοινωνίας, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου