Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2015

Νέος κώδικας Δικηγόρων και διασπαση του πτυχιου της νομικης

Ο νέος κώδικας δικηγόρων έχει σαρώσει με τρόπο εφιαλτικό τα εργασιακά δικαιώματα και την κοινωνική πραγματικότητα του κόσμου της δικηγορίας. Ασκούμενοι  δικηγόροι μπορεί να μένουν απλήρωτοι πάνω από έναν χρόνο, η ασφάλιση στο ταμείο υγείας των νομικών είναι αβάσταχτη σχεδόν για την πλειοψηφία των δικηγόρων, ενώ η ελεύθερη διαπραγμάτευση στην αμοιβή που ορίστηκε με τον κώδικα αυτό έχει ρίξει του μισθούς σε εξευτελιστικά επίπεδα για τους νέους δικηγόρους.
 «Απελευθέρωση» του δικηγορικού επαγγέλματος 
Η «Απελευθέρωση» του δικηγορικού επαγγέλματος προέβλεπε την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών και την καθιέρωση της ελεύθερης διαπραγμάτευσης για την αμοιβή, την κατάργηση των τοπικών ορίων στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, την ελεύθερη ίδρυση δικηγορικών εταιρειών με παραρτήματα σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό, την κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρων στα συμβόλαια και την εξομοίωση των αποδοχών των έμμισθων δικηγόρων σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις κλπ. με τον κατώτερο μισθό των πτυχιούχων του ιδιωτικού τομέα.
Το "πακέτο" του «ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων» θα ολοκληρωθεί με την άρση κάθε εμποδίου για την είσοδο του μεγάλου κεφαλαίου στο χώρο των νομικών υπηρεσιών (π.χ. ίδρυση κεφαλαιουχικών δικηγορικών και πολυεπαγγελματικών εταιρειών) σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση πάμφθηνων νομικών και δικηγόρων. Η εξέλιξη αυτή που έχει δρομολογηθεί από το 2001 και επιταχύνεται με την καπιταλιστική κρίση, βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής του κεφαλαίου (έκθεση ΙΟΒΕ/ΣΕΒ), της Ε.Ε., του Μάαστριχτ και των ελευθεριών κίνησης κεφαλαίου και υπηρεσιών. 
Διάσπαση του πτυχίου και των εργασιακών μας δικαιωμάτων
Σε αυτό το πλαίσιο ψηφίστηκε μέσω των μνημονιακών δεσμεύσεων, η αναγνώριση πτυχίων και επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους σχολών τριετούς φοίτησης και κολλεγίων, και ανάθεση στους επαγγελματικούς συλλόγους(Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας)της αξιολόγησης της «επάρκειας» με τη δημιουργία μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας. Πρόκειται για εξέλιξη προδιαγεγραμμένη, εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική για την «ελεύθερη» κίνηση ενός ευέλικτου και φτηνού εργατικού και επιστημονικού δυναμικού στην ευρύτερη αγορά της ΕΕ, την ιδιωτικοποίηση της παιδείας, τις πιστωτικές μονάδες, την αποσύνδεση πτυχίου – επαγγέλματος. Επίπλέον, η ανάθεση της αξιολόγησης της επάρκειας στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας αποδεικνύει το χαρακτήρα των Δικηγορικών Συλλόγων (ειδικά των μεγάλων) ως φορέων υλοποίησης των αντιλαϊκών πολιτικών. 
Από την «αξιολόγηση» της νομικής σχολής που διεξήχθη το προηγούμενο διάστημα είναι φανερό πως επιχειρείται  η συμπίεση τόσο του προγράμματος  όσο και του χρόνου σπουδών κατά τα πρότυπα των ιδιωτικών νομικών σχολών που ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη χώρα όπως το Mbs college of Crete. Στα εν λόγω πανεπιστήμια υπάρχει διετής κύκλος σπουδών με τον οποίο οι φοιτητές αρχικά περιορίζονται σε ένα «ξεπέταγμα» την νομικής επιστήμης με γενικές γνώσεις ώστε στη συνέχεια να υπερεξειδικευτούν μέσω των μεταπτυχιακών που θα ονομάζονται master τα οποία θα καθίστανται υποχρεωτικά για να μπουν οι φοιτητές στην «αγορά εργασίας». Σημειωτέον ότι στην σχολή μας για πρώτη φορά φέτος λειτουργεί μεταπτυχιακό με δίδακτρα(στον τομέα διεθνούς) ενώ σύμφωνα με εξαγγελίες καθηγητών αλλά και το ίδιο το πόρισμα της αξιολόγησης τα μεταπτυχιακά αυτά θα γενικευτούν. Τελικά, δικαίωμα να εργαστεί θα έχει μόνο όποιος έχει λεφτά για να πληρώσει τα μεταπτυχιακά αλλά και όλα τα άλλα έξοδα που απαιτείται να πληρώσει ένας φοιτητής για να τελειώσει την νομική σχολη(κώδικες,πρακτικά,συγγράμματα).
Ταυτόχρονα, η εξαγγελία για εκ «Εκπόνηση και κοινού νέου προγράμματος με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών που θα απευθύνεται σε όσους δεν θέλουν να γίνουν αποκλειστικά δικηγόροι ή δικαστές σε συνδυασμό με τα παραπάνω  οδηγεί αναπόφευκτα  στη διάσπαση του πτυχίου της νομικής σχολής κατά τις ανάγκες του επιχειρηματικού πανεπιστημίου, και στην υποβάθμιση έως εξαφάνιση των επαγγελματικών και  εργασιακών μας δικαιωμάτων. Η δημιουργία πτυχίου πολλών ταχυτήτων οδηγεί τελικά στην ανεργία και στην επαγγελματική αποκατάσταση μόνο των αποφοίτων που θεωρούνται χρήσιμοι από τις επιχειρήσεις με κριτήριο τα προσόντα που πλήρωσαν για να αποκτήσουν.

ο εφιάλτης των Πανελλαδικών επιστρέφει
Παρ’όλο που δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί το εν λόγω μέτρο, ο νέος κώδικας δικηγόρων προβλέπει τον πανελλαδικό χαρακτήρα των εξετάσεων των ασκούμενων δικηγόρων σε κατεύθυνση αυστηροποίησης, με σκοπό να μπει ακόμα ένας ταξικός φραγμός στην άσκηση του επαγγέλματος και να δημιουργηθεί μια εφεδρεία φτηνού νομικού δυναμικού, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, βορά στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, τις δικηγορικές εταιρίες, τις τράπεζες και τους μονοπωλιακούς ομίλους, αργότερα τις πολυεπαγγελματικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες. 
εν τέλει,                                                    

Για όλους αυτούς τους λόγους, είναι επιτακτική η ανάγκη  ο φοιτητικός σύλλογος νομικής να μπει σε έναν νεό κύκλο αγώνων και διεκδικήσεων  για να μην περάσει η διάσπαση του πτυχίου μας αλλά και για την κατοχύρωση των εργασιακών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των νέων δικηγόρων που δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας.Σε αυτην την κατεύθυνση είναι επίσης αναγκαίο να συγκροτηθεί αγωνιστικό Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων, που θα βάζει μπροστά τη συλλογική διεκδίκηση των επαγγελματικών και εργασιακών μας δικαιωμάτων, με πυρήνα τις γενικές συνελεύσεις των σωματείων, όπου θα δίνεται λόγος στη βάση, δηλαδή στους ίδιους τους εργαζομένους ,για τη συλλογική διεκδίκηση ικανοποιητικών αποδοχών(κατώτερος μισθός, επιδόματα, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από των εργοδότη) και συνθηκών εργασίας(σταθερό και ανθρώπινο ωράριο)  με στόχο να επιτευχθεί η ταξική αγωνιστική ενότητα των εργαζομένων για την κλιμάκωση των αγώνων και την προβολή των σύγχρονων εργατικών αναγκών!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου