Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣΤον Ιούνιο του 2015 και μετά από εντολή του υπουργείου Παιδείας, το ΕΚΠΑ προχώρησε σε αυτοαξιολόγηση του ιδρύματος σύμφωνα με τις επιταγές του τρίτου μνημονίου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποδεικνύουν το πραγματικό σχέδιο της κυβέρνησης, της τρόικας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η διάλυση , η μετατροπή της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε επιχείρηση και το ξεπούλημα της δημόσιας δωρεάν παιδείας. Παρακάτω  παραθέτουμε ενδεικτικά αποσπάσματα της αξιολόγησης της Νομικής Σχολής δίνοντας έμφαση στα αποκαλούμενα αρνητικά σημεία, που θα αποτελέσουν και το αντικείμενο της επίθεσης.

·                     Καταρχήν στα αρνητικά σημεία αναφέρεται ο «Μεγάλος αριθμός εισερχόμενων φοιτητών μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων (400 άτομα ) που αυξάνει κατά 300 ακόμη άτομα λόγω κοινωνικών κριτηρίων».

Αυτό επί της ουσίας σημαίνει μείωση των εισακτέων, κατάργηση των κοινωνικών κριτηρίων για την είσοδο των φοιτητών στο πανεπιστήμιο και την ένταση των ταξικών φραγμών, πετώντας τους φοιτητές έξω από το πανεπιστήμιο. Με απλά λόγια όποιος δεν έχει χρήματα για να επενδύσει στις σπουδές του θα αποκλείεται από το δικαίωμα στην γνώση και την εργασία.

·                     «Ο αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών είναι υπερβολικά υψηλός και οδηγεί σε κατακερματισμό της ύλης και υπερβολική έμφαση στις λεπτομέρειες η οποία παρεμποδίζει την δυνατότητα γενικής εποπτείας του γνωστικού αντικειμένου»

Από το παραπάνω προδιαγράφεται η συμπίεση τόσο του προγράμματος  όσο και του χρόνου σπουδών κατά τα πρότυπα των ιδιωτικών νομικών σχολών που ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη χώρα όπως το Mbs college of Crete. Στα εν λόγω πανεπιστήμια υπάρχει διετής κύκλος σπουδών με τον οποίο οι φοιτητές αρχικά περιορίζονται σε ένα «ξεπέταγμα» την νομικής επιστήμης με γενικές γνώσεις ώστε στη συνέχεια να υπερεξειδικευτούν μέσω των μεταπτυχιακών που θα ονομάζονται master τα οποία θα καθίστανται υποχρεωτικά για να μπουν οι φοιτητές στην «αγορά εργασίας». Έτσι, προχωρούν στην πλήρη εμπορευματοποίηση της γνώσης μετατρέποντας τους φοιτητές σε  ένα προϊόν. Ουσιαστικά η αξία του φοιτητή υπολογίζεται όπως η αξία μιας μετοχής ανάλογα με το πόσα λεφτά επενδύει ο καθένας στις σπουδές του.

·             «Οι φοιτητές δυσκολεύονται να επιλέξουν μεταξύ συγγενών μαθημάτων και να αξιολογήσουν το περιεχόμενο και τη χρησιμότητα του κάθε μαθήματος»

Κατά πάσα πιθανότητα η παραπάνω πρόταση δεν σημαίνει ότι θα διευκολυνθεί η διαδικασία επιλογής συγγενών μαθημάτων από τους φοιτητές αλλά ότι  καταργήσουν τις επιλογές εντείνοντας την κατεύθυνση που περιγράψαμε παραπάνω.

·             «Μεγάλος αριθμός φοιτητών που δεν ολοκληρώνουν έγκαιρα τις σπουδές τους και κατά συνέπεια μεγάλος αριθμός ανενεργών φοιτητών Η περαιτέρω αύξηση των ανενεργών φοιτητών οδηγεί σε παραπέρα δυσλειτουργίες στην εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών»

Με αυτήν την «διαπίστωση» ανοίγει ο δρόμος για διαγραφές φοιτητών οι οποίοι έχοντας ήδη πρόβλημα με την ολοκλήρωση των σπουδών του λόγω του ότι εργάζονται τελικά πετιούνται έξω από το πανεπιστήμιο. Καλλιεργείται έτσι η αντίληψη σχετικά με «χρήσιμους» και «άχρηστους» φοιτητές μετατρέποντας τους τελευταίους σε παράσιτα.

·        «Εκπόνηση και κοινού νέου προγράμματος με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών που θα απευθύνεται σε όσους δεν θέλουν να γίνουν αποκλειστικά δικηγόροι ή δικαστές».
         
 Κατά το σχέδιο αυτό επιχειρείται η διάσπαση του πτυχίου της νομικής σχολής κατά τις ανάγκες του πανεπιστημίου - επιχείρησης, και στην υποβάθμιση έως εξαφάνιση των επαγγελματικών και  εργασιακών μας δικαιωμάτων. Η δημιουργία πτυχίου πολλών ταχυτήτων οδηγεί τελικά στην ανεργία και στην επαγγελματική αποκατάσταση μόνο των αποφοίτων που θεωρούνται χρήσιμοι από τις επιχειρήσεις με κριτήριο τα προσόντα που πλήρωσαν για να αποκτήσουν.

·           «Καθιέρωση Υποχρεωτικών Σεμιναρίων Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών»

Η καθιέρωση αυτού του θεσμού αποκαλύπτει το σχέδιο για την πλήρη εμπορευματοποίηση του πανεπιστημίου, όπου οι φοιτητές θα κάνουν απλήρωτη έρευνα στο προπτυχιακό με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που θα το χρηματοδοτούν, σύμφωνα με τις επιταγές της Μπολόνια και το θεσμό της μαθητείας. Η απόφαση του ΕΚΠΑ για δημιουργία-καθιέρωση «επώνυμων εδρών» ενισχύει την παραπάνω λογική με καθηγητές που θα θέτουν ως στόχο τους στο πανεπιστήμιο την εκμετάλλευση της δωρεάν εργασίας των φοιτητών.

·     «Η απουσία διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα (εκτός από ένα) καθίσταται από μια άποψη μειονέκτημα, αν ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότεροι φοιτητές τους εργάζονται και αυτοί τουλάχιστον θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο κόστος των σπουδών τους, το οποίο αλλιώς μετακυλίεται πλήρως στον φορολογούμενο. Εξετάζεται η επιβολή διδάκτρων ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα βιωσιμότητας και κόστους, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού και την ανάπτυξη ενός συστήματος υποτροφιών και επιβραβεύσεων για τους φοιτητές υψηλών επιδόσεων, όπως συμβαίνει και σε χώρες του εξωτερικού»

Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο μέτρο εξουθενώνει οικονομικά τους φοιτητές, πόσο μάλλον αυτή την περίοδο που  οι περισσότεροι από μας εργάζονται για να τα βγάλουν πέρα και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Είναι χυδαία η «διαπίστωση» ότι το βάρος για τα μεταπτυχιακά μετακυλίεται πλήρως στον φορολογούμενο λες και ο φοιτητής είναι εκτός αυτού του κύκλου πόσο μάλλον εφόσον δουλεύει.
Το σύνολο όλων αυτών που προαναφέραμε αλλάζει πλήρως οποιαδήποτε κοινωνική ανθρωπιστική διάσταση της Νομικής επιστήμης. Την μετατρέπει σε εμπόρευμα πολλών ταχυτήτων που θα πουλιέται και θα αγοράζεται σύμφωνα με τους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς. Μας καλεί να υποταχθούμε σε αυτήν και να δράσουμε όχι σαν υπερασπιστές ή νομοθέτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών αλλά σαν πωλητές των επιστημονικών μας γνώσεων σε οποιονδήποτε ισχυρό μας προσφέρει … λιγότερα. Μας εντάσσει σε έναν φαύλο κύκλο ανταγωνισμού μεταξύ μας με στόχο την ατομική μας επιβίωση και την διάλυση οποιασδήποτε αλληλεγγύης, συνεργασίας και δημιουργικής αναζήτησης για μια κοινωνία δικαίου. 
Όλα αυτά, πραγματοποιούνται από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  που ευαγγελιζόταν την κατάργηση της αξιολόγησης. Τελικά αποδεικνύεται πως πάντα ήταν ένα αστικό κόμμα με σκοπό να εγκαθιδρύσει μια αστική κυβέρνηση που τελικά όχι μόνο δεν καταργεί αλλά οξύνει την επίθεση στα πανεπισήμια. Αυτό επιτυγχάνεται με την μείωση της  χρηματοδότησης κατά  20%,με το κούρεμα των αποθεματικών και με το νέο νομοσχέδιο Φίλη.
Βάσει αυτής της εσωτερικής αξιολόγησης θα έρθουν την Δευτέρα οι εξωτερικοί αξιολόγητές στη Νομική Σχολή προκειμένου να την ολοκληρώσουν. Ο Φοιτητικός Σύλλογος Νομικής οφείλει να εμποδίσει αυτήν την διαδικασία συνεχίζοντας τον αγώνα του για δημόσια-δωρεάν παιδεία, εργασία με δικαιώματα και ζωή με αξιοπρέπεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου