Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Λίγα λόγια για την ανασυγκρότηση του Φοιτητικού μας Συλλόγου


Λίγα λόγια
για την ανασυγκρότηση του Φοιτητικού μας Συλλόγου

Πολύ απλά, πού βρισκόμαστε…
Μολονότι η κατάσταση των Γενικών Συνελεύσεων έχει βελτιωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να έχουμε Γενικές Συνελεύσεις όπως θα τις θέλαμε, με τις πλέον κατάλληλες συνθήκες, ζωντανή και ουσιαστική κουβέντα και μαζικότητα. Θεωρούμε ότι η αναμόρφωση των Γενικών Συνελεύσεων και ευρύτερα του φοιτητικού συλλόγου και των διαδικασιών του, περνάει και μέσα από την αλλαγή στις δομές του, με κατεύθυνση οι φοιτητές να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να συντάσσονται με το πολιτικό σχέδιο που τους εκφράζει. 

Λίγα (αλλά ουσιαστικά) λόγια, πριν περάσουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις
Χωρίς να είμαστε «ανεξάρτητοι» από τις ιδέες και τις πρακτικές μας,  μιας και κουβαλάμε την ταυτότητα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς που συγκρούεται με την κυρίαρχη πολιτική κυβέρνησης και κεφαλαίου, θεωρούμε πως ο φοιτητικός σύλλογος δεν είναι μαγαζάκι κανενός, καμιάς κυβέρνησης, καμιάς κυβερνητικής νεολαίας (ΔΑΠ->ΟΝΝΕΔ-Ν.Δ) και κανενός πολιτικού χώρου γενικά. Ο Φοιτητικός Σύλλογος συγκροτείται και πορεύεται πέρα από το τί συγκεκριμένα θέλουμε εμείς ή ο καθένας ξεχωριστά, έχει δικιά του αυτόνομη οντότητα, δεν είναι εργαλείο στα χέρια κανενός. Αντίθετα οι πολιτικές δυνάμεις είναι εργαλεία εξυπηρέτησης διαφορετικών συμφερόντων. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά δηλώνουμε υπηρέτες και εργαλεία των φοιτητών και πάνω από όλα των συμφερόντων αυτών που πλήττονται περισσότερο, των εργαζομένων, του λαού και της κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο δρούμε και στο πλαίσιου του Φοιτητικού μας Συλλόγου.

Για το λόγο αυτό, θέλουμε ένα Φοιτητικό Σύλλογο που θα κάνει συνελεύσεις, εκδηλώσεις και θα πραγματοποιεί δράσεις όπως του αξίζουν. Επιθυμούμε αυτές οι δράσεις να είναι σε αγωνιστική κατεύθυνση, όμως ο Φ.Σ είναι εκείνος που θα αποφασίσει, ως συλλογικό υποκείμενο, όχι εμείς. Ανένταχτοι όλων των ετών, οργανωμένοι σε πολιτικές συλλογικότητες, φοιτητές-εργαζόμενοι, εργαζόμενοι εργολαβικοί στο πανεπιστήμιο, ο Φοιτητικός Σύλλογος είναι σπίτι όλων τους.

Ο Φοιτητικός Σύλλογος πρέπει να είναι εκείνη η ασπίδα της πληττόμενης πλειοψηφίας των φοιτητών που διασφαλίζει το δικαίωμα τους στις σπουδές, στη δημόσια-δωρεάν παιδεία και σε μία ζωή με αξιοπρέπεια. Προκειμένου λοιπόν ο Φ.Σ να αποκτήσει στιβαρή οντότητα και να αποφύγει τις τάσεις παραταξιοποίησής του (χωρίς αυτό να αποκλείει τις υπάρχουσες στα πανεπιστήμια πολιτικές δυνάμεις), αλλά και δίχως να υποκύπτουμε σε έναν στείρο φορμαλισμό που θα ήθελε να προδικάσει την κάθε λεπτομέρεια ζωντανών διαδικασιών, προτείνουμε τα εξής

Οι Προτάσεις-Γενικό Πλάνο των Βημάτων Ανασυγκρότησης του Φ.Σ
Για τις Γενικές Συνελεύσεις:
 • Προεδρείο συγκροτημένο από έναν εκπρόσωπο κάθε πολιτικής δύναμης, και 5 (ή λιγότερους) ανένταχτους φοιτητές που δηλώνουν τη διαθεσιμότητά τους και βγαίνουν με κλήρωση. Το Προεδρείο είναι υπεύθυνο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαδικασίας.
 • Σειρά ομιλητών (οργανωμένων και ανένταχτων) με κλήρωση.  \
 • Πρακτικά που κρατά το Προεδρείο, και στα οποία καταγράφεται η σειρά ομιλητών και τυχόν παρατηρήσεις επί της διαδικασίας.  
 • Χρόνος ομιλητών (15 λεπτά) 
 • Σύντομες ερωτήσεις προς τους ομιλητές, μετά από κάθε τοποθέτηση. Σύντομες απαντήσεις από τους ομιλητές. 
 • Ανάγνωση των πλαισίων απόφασης. 
 • Ψηφοφορία των πλαισίων απόφασης.  
 • Το πλαίσιο απόφασης και τα ψηφίσματα που ψηφίστηκαν μπαίνουν στα πρακτικά.

Για την παρουσία του Φ.Σ:
 • Συγκρότηση ενός ιστότοπου (blog) του Φοιτητικού Συλλόγου όπου θα αναρτώνται αυστηρά και μόνο οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ), οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και οι εκδηλώσεις του Φ.Σ, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι αποφάσεις και οι εκδηλώσεις δεν μπορούν να δημοσιεύονται και από άλλα μέσα. Το blog θα το διαχειρίζονται ένας εκπρόσωπος από κάθε πολιτική δύναμη, και πέντε (ή λιγότεροι) φοιτητές που θα μπορούν να δηλώνουν τη διαθεσιμότητά τους στο Προεδρείο μιας Γενικής Συνέλευσης και θα βγαίνουν με κλήρωση.  
 • Τραπεζάκι και χώρος μέσα στη σχολή του Φοιτητικού Συλλόγου, όπου θα τοποθετούνται ή θα αναρτώνται φωτοτυπημένες οι αποφάσεις των οργάνων του Φ.Σ  και ενημερώσεις για εκδηλώσεις του, προκειμένου να μπορούν να ενημερώνονται απρόσκοπτα όλα τα μέλη του Συλλόγου.
 • Συγκρότηση ταμείου του Φοιτητικού Συλλόγου που διαχειρίζεται το Δ.Σ. Η οικονομική κατάσταση του ταμείου του Συλλόγου δημοσιοποιείται με ευθύνη του Δ.Σ. Η διαχείριση του ταμείου θα κατευθύνεται στη χρηματοδότηση δράσεων με βάση τις αποφάσεις του Συλλόγου. 
 • Απόκτηση σφραγίδας του Φοιτητικού Συλλόγου, όπως είχε και στο παρελθόν, προκειμένου να μπορεί να αναγνωρίζει ο καθένας τα έγγραφα του Φ.Σ

Άλλες μορφές του Φ.Σ :
Καλούμε στη σύγκληση συνελεύσεων έτους όπου θα καταγράφονται τα προβλήματα-αιτήματα κάθε έτους και θα προσανατολίζονται στη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης του Φ.Σ στην οποία θα συζητιούνται τα ζητήματα αυτά και θα παίρνονται συλλογικές αποφάσεις. Αντιλαμβανόμαστε τις συνελεύσεις έτους ως βήματα κάθε έτους προς τη Γενική Συνέλευση του συλλόγου και όχι ως αυτόνομες επιτροπές όπου μερικοί από κάθε έτος αποφασίζουν εξ ονόματος όλης της σχολής. Κριτήριο για τη διεξαγωγή συνελεύσεων ετών είναι ένα αυτοτελές ζήτημα που απασχολέι συγκεκριμένο έτος, και προωθώντας και το άνοιγμά του στην ανώτατη συλλογική διαδικασία, τη Γενική Συνέλευση. Θεωρούμε πως οι συνελεύσεις ετών δεν είναι πάγιο όργανο του Φ.Σ αλλά συγκαλούνται (ή δεν συγκαλούνται) από πολιτικές δυνάμεις ή τον ίδιο το Φ.Σ ή ανένταχτους φοιτητές και κρίνονται πολιτικά με βάση την ad hoc, σε συγκεκριμένα ζητήματα, χρησιμότητά τους.  Οι συνελεύσεις έτους θα πρέπει να αποτελούν ζωντανό κύτταρο της ευρύτερης ζωής του Φ.Σ τροφοδοτώντας τη Γενική Συνέλευση και τροφοδοτούμενες από αυτήν.

Σε αυτό το πλαίσιο, με συλλογικούς ανυποχώρητους αγώνες, αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες βάσης, σε σύνδεση και συντονισμό με όποιον αγωνίζεται στην ίδια κατεύθυνση. Το ριζοσπαστικό φοιτητικό κίνημα έχει ακόμα πολλά να δώσει στους κοινωνικούς αγώνες για το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στη ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου